Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ412 Mb Seçmeli II (Kriptoloji) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Kriptografinin günümüzdeki önemi/durumu ve yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirme ve kriptografik algoritmaların verimli yazılım/donanım uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cryptography Theory and Practice, Douglas R. Stinson 2. A Course in Number Theory and Cryptography, Neal Koblitz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematik Altyapısı: Tamsayılar, çarpma, üs alma, ters alma, aritmetik işlemlerinin karmaşıklığı, sayılar teorisi, sonlu cisimler, ilkel kökler, karekökler çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler ve yazılım/donanım uygulamaları. Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler ve yazılım/donanım uygulamaları. Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriptografi ve şifreleme sistemlerinin temel kavramları, bilgi güvenliği kavramları
2 Klasik şifreleme sistemleri
3 Matematik Altyapısı: Tamsayılar, çarpma, üs alma, ters alma,
4 Aritmetik işlemlerinin karmaşıklığı, sayılar teorisi,
5 Sonlu cisimler, ilkel kökler, karekökler
6 Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler
7 Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler
8 Çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma problemi
9 Ara Sınav
10 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
11 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
12 Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları
13 Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları
14 Kriptografik protokoller ve yazılım/donanım uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200028 Bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için gerekli kriptografik uygulamaları kavramak ve bunları uygulamak için gerekli altyapıya sahip olacaklardır.
2 1186677 Güncel uygulamalarda kullanılan kriptografik protokollerin işleyişini ve diğer sistemler ile ilişkisini kavrayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.