Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ105 Dinleme ve Sesletim-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerini çözümlemek; ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri; öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ceylan YANGIN ERSANLI, Yrd. Doç. Dr. Deren Başak AKMAN YEŞİLEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Baker, A. 2006. Ship or Sheep. Cambridge University Press. 2. Cunningham, Sarah and Bill Bowler. Intermediate New Headway Pronunciation Course. 3. Hagen, Stacy A. Sound Advice: A Basis for Listening. 4. Kelly, Gerald. How to Teach Pronunciation. 5. Kenworthy, Joanne. Teaching English Pronunciation. 6. O’Connor, J.D. Better English Pronunciation. 7. Harmer, J and Lethaby, C. 2005. Just. London: Marshall cavendish Ltd. 7. www.antimoon.com 8. www.esl-lab.com 9. http://eviews.net. 10. http://grove.ufl.edu 11. www.bbc.co.uk 12. www.voanews.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu dersde öğrenciler ingilizce fonotik bilgilerini alacak ve çeşitli dinleme teknikleri öğrenecekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction, fun activities with homophones and tongue twisters
2 English sounds and IPA
3 Ship or Sheep section 1-2 Listening activity
4 Ship or Sheep section 3-4 Listening activity
5 Ship or Sheep section 5-6-7 Listening activity
6 Ship or Sheep section 8-9 Listening activity
7 Ship or Sheep section 10-11 Listening activity
8 Ship or Sheep section 12-13-14 Listening activity
9 Ship or Sheep section 15-16 Listening activity
10 Ara sınav
11 Ship or Sheep section 17-18 Listening activity
12 Ship or Sheep section 19-20 Listening activity
13 Ship or Sheep section 21-22 Listening activity
14 Ship or Sheep section 23-24 Listening activity

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469049 öğrenciler söyleyiş sesbilgisi hakkında bilgi sahibi olacaklar
2 1469050 İngilizce konuşma seslerini ve ana dili Türkçe olan öğrencileri için sorun olabilecek sesleri doğru bir şekilde çıkartabilecekler
3 1469051 Uluslararası fonetik alfabesini öğrenecekler
4 1469052 İngilizce kelimelerin okunuşlarını Uluslararası fonetik alfabesini kullanarak yazabilecekler
5 1469053 pek çok alt becerileri kullanarak dinleme yetilerini geliştirecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
2 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
3 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
4 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
5 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek