Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ102 Bağlamsal Dil Bilgisi-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

İleri seviye dil yapılarını metin içerisinde incelemek ve sorunlu dilbilgisi yapılarını bağlam içerisinde göstererek ve farklılığa dikkat çekerek aydınlığa kavuşturmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt.Gör Ahmet DEMİRCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Focus on Grammar Advanced, by Jay maurer , Grammar in Context, by Hugh Gethin, Advanced English Practice , by B.D. Graver , Practical English Usage by Michael

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İleri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil yapıları; sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 3 4 12
12 Takım/Grup Çalışması 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Noun clauses as subject and object
2 Adjectives with noun clauses. The subjuctive or should in noun clauses.
3 Reletive clauses ( defining and non defining
4 Reduced relative clauses . Prepositions in relative clauses
5 Conditionals ( real, unreal and mixed conditionals )
6 Adverbial clauses and conjunctions. Adverbial clauses of time, manner and reason
7 Adverbial clauses of purpose, result and contrast. Reduced adverbial clauses
8 Prepositions and prepositional phrases.Prepositions of time, place and movement.
9 Ara sınav
10 Direct and indirect speech. Reporting statements and questions.
11 Reporting orders, requests, advice and opinions
12 Listing connectors, focus structures: fronting and inversion, cleft sentences
13 Connectors, prepositions and conjunctions. Adding and contrasting connectors
14 Infinitives and gerunds
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1386536 Öğrenciler İngilizce dilbilgisi kurallarını anlamlı bir bağlam içinde kullanabilecekler.
2 1390394 Öğrenciler ileri seviyede dil bilgisi kurallarını belirleyebileckeler.
3 1393009 Öğrenciler bağlamdan dil bilgisi kurallarını keşfedecekler
4 1394624 Öğrenciler metinlerde yer alan yüzeysel ve derin yapıları analiz edebilecekler
5 1390113 Öğrenciler verilen bir metinde ileri düzeyde ileri düzeyde dilbilgisi yapılarını kullanabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek