Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ104 İleri Okuma ve Yazma-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencileri okuma , yazma ve eleştirel düşünmeye hazırlamak. Böylece onların fikirleri kavraması, uygun bilgiyi seçip sentez yapmaları ve yazı dilini etkili ve doğru iletişim için kullanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet DEMİRCİ

Ön Koşul Dersleri

-yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Creating Meaning Advanced Reading and Writing by Laurie Blass, Hannah Friesen, Cathy Block / Oxford Publications Advaced Learners Dictionary Collocations Dictionary Effective Academic Writing 2-3

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Çeşitli özgün metinler üzerinde okuma, yazma ve teşvik edici eleştirel düşünme ve tartışma faaliyetleri. Özgün metinler sosyoloji, antropoloji, hukuk ve tabii bilimler gibi alanlar ile ilgilidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Culture Shock
2 Seeing Through the Rules
3 Writing cause/effect essays
4 Fair Play
5 Beeing There
6 Writing argumentative essays
7 The Baby Boom
8 Generation Me
9 MID-TERM EXAM (ARA SINAV)
10 Writing a critique
11 Life Online: The Impact of Social Networks / Social Networking Sites and Teens taking notes for a Research Paper
12 Recognizing and using Lead-in-Expressions
13 A Privacy Paradox
14 The Research Paper Writing a research paper; documenting sources

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469187 Bakış açısını tesbit etme.
2 1469521 Metnin amacını ve ana fikrini tahmin etme.
3 1469522 Okudukları bilgiyi analiz etme, anlama ve aklında tutma.
4 1469523 Farklı tarzlarda makale yazma
5 1469525 Olumlu ve olumsuz yan anlamları tanıma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2
2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 2
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek