Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ207 İngilizce Türkçe Çeviri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımları sunmayı, farklı konularda ve türlerde yazılmış İngilizce metinlerin Türkçe'ye nasıl çevrilebileceğini öğretmeyi, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeyi, sözcük seçimi için çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu üzerinde çalışmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet Demirci, Öğrt. Gör. Ayşegül Kuş

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.A University English Reader II by Hamit Dereli, Ahmet E. Uysal 2.Newsweek; Times;(English) Newspapers 3.Extracts from diferent articles, essays and texts 4.İngilizce Çeviri Klavuzu by İ. Boztaş, Z. Aksoy, A Kocaman 5.Translation (Anadolu Univ. Open Education Faculty Distance BA program

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Dönev ödevinin verilmesi
2 Basit cümleler Bileşik cümleler
3 Karmaşık cümleler
4 Hikâye, masal
5 Tiyatro
6 Şiir
7 Gazete haberleri
8 Gazete haberleri
9 Deneme
10 Makale
11 ARA SINAV
12 İş mektupları
13 Davetiye Duyuru
14 Her tür resmi evrak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6923 1356416 Alan bilgisinin önemini bilir ve onu ilk adım olarak kullanır.
6926 1348649 Çevirirken biçim ve sözcük seçimine özen gösterir.
16573 1378804 Çeviri kuramıyla ilgili öğrendiklerini uygular.
16790 1357094 Türkçe ve İngilizce\'deki yapıları karşılaştırarak problemleri değerlendirir ve çözer.
16791 1369056 Çevirirnin dil öğrenimindeki rolü ve önemini göz ardı etmez.
17207 1353636 Cümle analizi ve sentezinin çevirideki rolü ve önemini her zaman dikkate alır.
17586 1424531 Dönem sonunda öğrenci her tür İngilizce metnin Türkçe\'ye nasıl çevrilebileceğini, karşılaştırarak problemlerin üstesinden nasıl gelinebileceğini öğrenir.
35010 1396919 Çevirirken her ikidilin kültürel boyutunu ihmal etmez.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
6923 4
6926 5
16573 4
16790 4
16791 5
17207 3
17586 3
35010 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek