Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ213 Gk Seçmeli I (Mitoloji) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı batı sanatının artalanını oluşturan Yunan ve Roma mitolojilerini öğrencilere öğretmek, öğrencilerin genel olarak sanat yapıtlarını, özellikle İngiliz yazınının yapıtlarını daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Bulfinch Mitolojileri" Thomas Bulfinch, İstanbul:Pinhan,2011 Klasik Yunan Mitolojisinin En Güzel Efsaneleri, Gustav Schwab, İzmir;İLYA, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski Yunan tanrıları, eski roma tanrıları, Promethues, , pandora, Argonot destanı, Herakles Efsanesi, Theseus, Oidipus Efsanesi vb.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 10 10 1
21 Rapor Sunma 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Eski Yunan ve Roma Tanrıları
2 Prometheus ve Pandora, Apollo ve Daphne, Pyramus ve Thishbe, Phaeton
3 Europa, Perseus, Daidalos ve İkaros, Pelops, Midas, Baucus ve Philemon, Proserpina, Pygmalion, Venus ve Adonis, Cupido ve Psyche, Minerva, Niobe, Graeae, Perseus, Medusa, Atlas, Andromeda
4 Argonot destanı
5 Argonot destanı
6 Argonot destanı
7 Herakles Efsanesi
8 Herakles Efsanesi
9 Oidipus Efsanesi
10 Ara Sınav
11 Troya Efsaneleri
12 Troya Efsaneleri
13 Troya Efsaneleri
14 Troya Efsaneleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1402524 Öğrenciler Yunan ve Roma tanrı ve tanrıçalarını öğrenecekler
2 1406175 Öğrenciler Argonot destanını öğrenecekler
3 1409819 Öğrenciler Herakles efsanesini öğrenecekler
4 1420418 Öğrenciler Truva efsanesini öğrenecekler
5 1407689 Öğrenciler edebiyatı daha iyi anlayacaklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 3 5 4 4
2 5 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 3 5 4 4
3 5 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 3 5 4 4
4 5 3 4 4 4 3 2 3 4 5 4 3 3 5 4 4
5 5 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek