Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ202 İngiliz Edebiyatı-II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Rönesans’tan günümüze İngiliz Edebiyat tarihini, dönemlerin tarihi ve sosyal artalanını, çeşitli ekol ve akımları, dönemlerin önemli yazarlarını tanıtmak, çeşitli ekol ve akımları temsil eden eserleri incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

English Literature: A Survey for Students, Anthony Burgess, Longman. The Norton Anthology of English Literature, M.H. Abrams, Vol.I and II

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rönesans’tan günümüze İngiliz Edebiyatı tarihi, edebi dönemlerin tarihi ve sosyal artalanı, çeşitli ekol ve akımlar, dönemlerin önemli yazarları , çeşitli edebi ekol ve akımları temsil eden eserlerin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Yok Yok English Literature-I.week.pptx
2 The Sixteenth century (Renaissance)- Social and historical Period 16th century sociall and historical period.pptx
3 Traditions of poetry in the 16th. Century- Sonnets-“The Long Love in my Thought Doth Harbor”-Sir Thomas Wyatt the Elder Literature of the period and 16th poetry.pptx
4 Sir Philip Sidney- Sonnet 5 “It is most true that eyes are formed to serve” William Shakespeare -“Sonnet 130”
5 17th century Social and historical background-”
6 Schools of Poetry Metapysical Poetry-John Done “the Flea”
7 Cavalier Poetry “Ben Jonson “Song to Celia”, Robert Herrick “To the Virgins, To Make Much of Time
8 17th century Prose- Essay- Francis Bacon “Of Marriage and Single Life”
9 Ara Sınav
10 18th century Social and Historical Background
11 Jonathan Swift “A Modest Proposal”
12 Jonathan Swift “A Modest Proposal”
13 Romantic Movement- William Wordsworth “I Wandered Lonely as a Cloud”
14 19th century- The Social and historical background of the Victorian Period

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346276 16.yy İngiltere’sinin tarihi ve sosyal olaylarını öğrenecekler
2 1346277 Rönesans edebiyatının özelliklerini öğrenecekler
3 1346278 17. yy İngiltere’sinin tarihi ve sosyal olaylarını ve edebiyatını öğrenecekler
4 1346279 Metafizik ve Kavalier şiirini tanıyacaklar
5 1346280 17. yy İngiltere’sinin tarihi ve sosyal olaylarını öğrenecekler
6 1346281 Romantik edebiyatın özelliklerini öğrenecekler
7 1346282 18. yy İngilteresinin tarihi ve sosyal özelliklerini öğrenecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
6 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
7 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek