Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ305 Dil Becerilerinin Öğretimi-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dilbilgisi, kelime ve sesletim becerilerinin günümüz yabancı dil yöntemleri ve teknikleri aracılığıyla MEB İngilizce öğretmenliği programı kapsamında açıklanan kazanımlar doğrultusunda nasıl öğretilmesi gerektiğinin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Müfit Şenel Doç.Dr. ceylan Yangın Ersanlı Dr. Öğretim Üyesi Gülay Er

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teorik bilgi, MEB TTKB lığının İngilizce Öğretim Programı kazanımları ile yabancı dil öğretiminde 3 alt becerinin öğretiminin nasıl yapılması gerektiği hakkında açıklamalar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Celce-Murcia, M. And Sharon Hilles. 1988. Techniques and Resources in Teaching Grammar. Oxford U.P.,Oxford. Thornbury, S. 2000. How to teach Grammar. 2nd.Ed. Longman, U.K. Harmer, J. 2000. How to Teach English. 2nd. Ed. Longman, U.K. Scrivener, J. 1994. Learning Teaching.Macmillan ve Heinemann.Oxford. Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching.Longman, U.K. Thornbury, S. 2002. How to Teach Vocabulary. Longman, U.K. Lindsay, C. ve Paul Knight. 2006. Learning and Teaching English. Oxford U.P. , Oxford. Thornbury, S. 2004. About Language.10th. Ed. Cambridge U.P., Cambridge. Hedge, T. 2004. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford U.P., Oxford. Brown, S. ve Salvatore Attardo. 2007. Understanding Language Structure, Interaction and Variation. Michigan U.P., Michigan.U.S.A.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil eğitiminde 3 alt beceri ( dilbilgisi, kelime ve sesletim) nin tanımı ile nasıl öğretilmesi konusunda bilgilendirme ve sınıf içi öğrenci uygulama çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 6 7 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş - Terminoloji 1.pdf
2 MEB TTKB'ğının İngilizce Öğretmenliği müfradatının tanıtımı ve üzerinde tartışmalar 2.pdf
3 MEB TTKB'ğının İngilizce Öğretmenliği müfradatının tanıtımı ve üzerinde tartışmalar 3.pdf
4 Dilbilgisi öğretimi yöntem ve teknikleri 4.pdf
5 Dilbilgisi öğretimi yöntem ve teknikleri 5.pdf
6 Öğrenci sunumları (mikro öğretim) 6.pdf
7 Öğrenci sunumları (mikro öğretim) 7.pdf
8 Kelime becerisinin öğretimi yöntem ve teknikleri 8.pdf
9 Ara Sınav 9.pdf
10 Kelime becerisinin öğretimi yöntem ve teknikleri 10.pdf
11 Öğrenci sunumları (mikro öğretim) 11.pdf
12 Öğrenci sunumları (mikro öğretim) 12.pdf
13 Telaffuz öğretim yöntem ve teknikleri 13.pdf
14 Öğrenci sunumları (mikro öğretim) 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359670 Öğrenciler bu dersin sonunda, İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanmayı
2 1391204 Dilbilgisi dersinin gerekleri, öğretim teknikleri, materyallerini ve farklı yöntemlere göre öğretimi
3 1393205 Kelime öğretiminin gerekleri, öğretim teknikleri, materyalleri ve farklı yöntemlere göre öğretim
4 1380143 Sesletim öğretiminin gerekleri, öğretim teknikleri, materyalleri ve farklı yöntemlere göre öğretimi
5 1377452 Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduklarını
6 1382871 MEB tarafından İngilizce Öğretimi programında yer alan kazanımları uygulamayı öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
2 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4
4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
6 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek