Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ304 Türkçe-İngilizce Çeviri 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Türkçe her hangi bir metni,sözlük yardımı ile de olsa, İngilizce'ye çevirmeyi ve karşılacak problemlerin üstesinden gelmeyi öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Betül Bal-Gezegin

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Türkçe - İngilizce Çeviri Metinleri (Derleyen Sıddık Yüksel) 2.İngilizce Çeviri Kılavuzu (İ. Boztaş, Z. Aksoy, A. Kocaman) 3.Translation (Anadolu University Open Education Faculty Distance BA Program) 4.Her tür yazılı malzeme

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Basit cümleler / Bileşik cümleler Karmaşık cümleler Hikâye / Masal Tiyatro Gazete haberleri Deneme Makale Şiir Davetiye / Duyuru Her tür resmÎ evrak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GİRİŞ Dönem ödevinin verilmesi (Kısa hikâye)
2 Basit cümleler; Bileşik cümleler
3 Karmaşık cümleler
4 Hikâye, masal
5 Tiyatro
6 Tiyatro
7 Gazete haberleri
8 Gazete haberleri
9 ARA SINAV (MID-TERM EXAM)
10 Deneme
11 Makale
12 Şiir
13 Şiir
14 Davetiye; duyuru; her tür resmi evrak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352229 1.Çeviri kuramıyla ilgili öğrendiklerini uygular,, ,
2 1404982 2.Alan bilgisinin önemini bilir ve onu ilk adım olarak kullanır
3 1388259 3.Cümle analizi ve sentezinin çevirideki rolünü bilir ve her zaman dikkate alır
4 1391512 4.Türkçe ve ingilizcedeki yapıları karşılaştırarak problemleri değerlendirir ve onları çözer,
5 1369915 5.Çevirirken biçime, sözlük seçimine özen gösterir
6 1371384 6.Çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemini göz ardı etmez,
7 1374567 7.Çevirirken her iki dilin kültürel boyutunu ihmal etmez,
8 1376813 8.Çevirdiği metinleri bir başkasıyla paylaşarak problemleri tartışır,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 4
5 5
6 4
7 4
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek