Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Çocuklara yönelik yabancı dil öğretimininde geçerli olan teknik ve materyallerin tanıtımı, çocuklarla yetişkenler arasındaki öğrenim farkının anlatılması, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin öğretimi ve öğrenci sınıf içi uygulamaları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim ÜyesiMüfit Şenel Doç.Dr. Ceylan Yangın Ersanlı Dr. Öğretim Üyesi Deren Başak Akman Yeşi,lel

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Scott, W. and Lisbeth H.Ytreberg. 2003.Teaching English to Children.7th.Ed. Longman, London. Vale, D. and Anne Feunteum. 2002.Teaching Children English.7th Ed. Cambridge U.P. , Cambridge. Kottler, E. 1994. Children with Limited English.Corwin Press.,California. Cameron,L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge U.P., Cambridge. T.Linse, C. and David Nunan.2001.Young Learners.McGrawHill, U.S.A. House, S. 1997. An Introduction to Teaching English to Children.Richmond Pub.,london. Course Handouts, worksheets and copies

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğretiminde dört ana beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin öğretimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 6 7 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Terminoloji 1a.pdf
2 Genç öğrenci tanımı, özellikleri, 2a.pdf
3 Dinleme becerilerinin öğretimi 3a.pdf
4 Dinleme becerilerinin öğretimi 4a.pdf
5 Konuşma becerilerinin öğretimi 5a.pdf
6 Konuşma becerilerinin öğretimi 6a.pdf
7 Dinleme ve konuşma becerileri öğrenci sunumları 4 7a.pdf
8 Dinleme ve konuşma becerileri öğrenci sunumları 4 8a.pdf
9 Ara Sınav PREP QUESTIONS FOR TEYL II.pdf
10 Okuma becerileri öğretimi 9a.pdf
11 Okuma becerileri öğretimi 10a.pdf
12 Yazma becerilerinin öğretimi 11a.pdf
13 Okuma ve yazma becerileri öğrenci sunumları 4 12a.pdf
14 Okuma ve yazma becerileri öğrenci sunumları 4 13a.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295407 Dildeki dört beceriyi ( okuma, yazma, dinleme, konuşma) en etkili şekilde kullanma yetisine sahip olma
2 1295408 Çocuklara yabancı dil öğretiminde dört anas becerinin nasıl öğretilmesi gerektiğini kavrama
3 1295409 Sınıf içi sunumlarda dört ana beceriyi uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63411 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 63412 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 63413 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 63414 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 63415 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 63416 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 63417 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 63418 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 63419 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 63420 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 63421 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 63422 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 63423 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63424 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63425 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63426 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek