Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ310 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

İkinci Yabancı Dil I’nin devamı olan bu derste öğrenciler amaç dilde iletişim kurmasını sağlamak için iletişimsel görevler sunmayı hedefler. Öğrenciler gazete, dergi ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dilbilgisi yapılarına ve sözcük öğelerine aşinalık kazanaır. Basit yazma görevleri de derse entegre edilir. Ayrıca özgün araç kullanımıyla amaç kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Gör. Erol Durgun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moment mal! (I). Langenscheidt Verlag.Berlin (2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dil öğrenme stratejileri hakkında konuşma,bir ders hakkında konuşma, renkler, mimari özellikleri, doğa tasviri, resim tasviri, evin bölümleri, evin bulunduğu mekan, oda tasviri, insanla tasviri, hava durumu, seyate gidilecek yeri tasvir etme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Präpositionen
2 Artikel, Wörter und Substantive Deklination
3 Possessivartikel und Substantiv
4 Adjektiv prädikativ
5 Attributives Adjektiv:Nominativ
6 Nominativ:Nominativ
7 Verb und Ergänzungen (1)
8 Personalpronomen (1)
9 Arasınav
10 Dativ und Akkusativergänzung: Stellung im Satz.
11 Perfekt. Bedeutung und Gebrauch.
12 Perfekt:regelmäßige und unregelmäßige Verben.
13 Perfekt mit haben oder sein
14 Präpositionen mit Dativ. Allgemeine Wiederholung.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40599 1371092 Yaşadığı yer hakkında, evini, odasını ayrıntılarıyla tasvir eder ve amaç dildeki kültürle karşılaştırır.
40600 1375535 Herhangi bir seyahati anlatır.
40601 1352520 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler Yabancı dil öğrenirken izlediği yöntemleri açıklar.
40602 1362488 Renkleri tanır doğayı ya da bir resmi tasvir eder.
40603 1367358 Kişi tasvir eder ve kişiler hakkında tahminde bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
40599 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3
40600 3 4 4 4 3 3 2 5 5 3 3 2 1 4 4 4
40601 5 2 3 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3 2 5 4
40602 2 3 3 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3 2 5 4
40603 2 2 3 2 5 4 4 3 3 3 2 5 4 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek