Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ401 Yabancı Dil.Öğ. Mat. İnc. ve Geliş. 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Yabancı dil öğretimde kullanılan materyallerin tanımı, kullanımı, materyal uyarlama teknikleri ve materyal değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğinin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Dilek Büyükahıska

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cunningsworth, A. 1989. Evaluating and Selecting EFL Teaching Materials.Heinemann,London. Pakkan, G. 1997. Language Teaching Materials. Sürat Yay, İstanbul. McDonough, J. and Christopher Shaw.2003. Materials and Methods in ELT. 2nd.Ed. Blackwell Pub.,USA. Tomlinson, B. 1998.Materials Development in Language Teaching. Cambridge U.P., Cambridge. Tomlinson, B. 2003. Developing Materials for Language Teaching.Cambridge U.P., Cambridge.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Tanıtımı Kullanımları, Materyal Uyarlamayı Gerektiren Nedenler ve Uyarlama Teknikleri, ve tüm becerilere göre materyal geliştirme ve uyarlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 8 8 64
22 Proje Hazırlama 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Terminoloji WEEK 1 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-1-15.pdf
2 Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Tanıtımı Kullanımları WEEK 2 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-16-32.pdf
3 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Seçimi WEEK 3 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-33-49.pdf
4 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Kullanımını Gerektiren Nedenler WEEK 4 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-50-74.pdf
5 Materyal Uyarlamayı Gerektiren Nedenler ve Uyarlama Teknikleri WEEK 5 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-75-90.pdf
6 Kelime Öğretimi İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama WEEK 6 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-91-108.pdf
7 Dilbilgisi Öğretimi İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama WEEK 7 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-109-129.pdf
8 Dinleme Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama WEEK 8 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-130-138.pdf
9 Ara Sınav
10 Konuşma (Sesletim) Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama WEEK 10 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-139-144.pdf
11 Okuma Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama WEEK 11 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-145-159.pdf
12 Yazma Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama WEEK 12 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-160-184.pdf
13 Uygun Ders Kitabı Seçimi için Gereken Kriterler Üzerinde Tratışma WEEK 13 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-185-195.pdf
14 Ders Kitabı İçin Materyal Değerlendirme ve Uyarlama WEEK 14 LANGUAGE MATERIALS ADAPTATION AND DEVELOPMENT_pagenumber-2-196-212.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1392221 İngilizce öğretiminde kullanılan mayeryallerin sınıflandırılmasını ve tanımlarını bilme
2 1395596 çeşitli becerilere göre ders materyal seçme,geliştirme ve kullanma becerisi edinebilme
3 1380500 Amaca göre metaryal seçebilme ve kullanabilme
4 1380533 Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 4 2 5 3 3
3 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 2 3 5 4 5
4 3 2 5 4 5 2 3 5 4 2 3 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek