Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT401 Rehberlik 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının psikolojik danışma ve rehberlik alanına ve okullarda sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bir anlayışa sahip olmalarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Mehmet Bünyami ÖZMEN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Prof.Dr.Gürhan CAN) 2-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Doç.Dr.Mehmet GÜVEN) 3-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Yrd.Doç.Dr.Alim KAYA) 4-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 5-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Prof.Dr.Muharrem KEPÇEOĞLU)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar,Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi,Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bireyi tanıma hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Yerleştirme hizmetleri-İzleme hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Oryantasyon hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Konsültasyon hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri:Araştırma ve Değerlendirme hizmetleri- Çevre ve veli ile ilişkilerPsikolojik danışma ve rehberlikte örgüt yapısı,Psikolojik danışma ve rehberlikte personelin rol ve sorumlulukları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri.
2 Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar
3 Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi
4 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları
5 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleri
6 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
7 Bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri
8 Psikolojik danışma ve rehberlikte örgütlenme ve personel. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğretmenlerin görev ve sorumlulukları.
9 Arasınav
10 Öğrencilerde görülebilen psikolojik sorunlar, müdahale yaklaşımları ve öğretmenlerin görevleri.
11 Okul rehberlik saati uygulaması: 1. Özfarkındalık 2. Empatik beceri 3. Grupla çalışmna ve işbirliği
12 Okul rehberlik saati uygulaması: 4. İletişim becerileri 5. Çatışma çözme 6. Kişisel sorumluluk
13 Okul rehberlik saati uygulaması: 7. Duyguları yönetmek 8. Karar verme becerileri 9. Stresle başaçıkma 10. Benlik kavramı
14 Okullarda risk gruplarının belirlenmesi, aile ile görüşme, rehberlik servisi ile iletişim ve müdahale.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390291 Psikolojik danışma ve rehberlik alanının eğitim sistemi içindeki yerini kavrayabilme.
2 1417056 Psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerini kavrayabilme.
3 1418741 Psikolojik danışma ve rehberliğin hizmet alanlarının bilgisi.
4 1419976 Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tekniklerin bilgisi.
5 1417243 Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili yasal düzenlemeleri sıralayabilme.
6 1375657 Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 2 4 2 5 4 5 3 5 4 5 3 5
2 4 2 3 5 4 5 3 5 4 3 5 2 3 5 4 3
3 4 2 3 5 4 2 3 4 5 2 3 5 4 5 3 5
4 4 2 3 5 4 5 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3
5 5 4 2 3 5 4 5 2 3 5 4 2 3 5 4 2
6 3 4 5 2 4 5 2 3 5 4 5 4 3 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek