Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ411 Özel Eğitim 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Özel eğitimin tanınması, özel eğitim alanının bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların tanınması, özel eğitime muhtaç olma nedenlerinin bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların sınıflandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meltem Erdemli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Özel Eğitime Giriş”Editör: Ayşegül Ataman “Özel Eğitime Giriş” Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek “Özel Eğitime Giriş” Mitat Enç ve diğerleri. "Özel Eğitim" İbrahim H. DİKEN (Editör), Pegem Akademi Yayınları, "Özel Eğitim", Sezgin VURAN (Editör), Maya Akademi Yayınları, "Özel Gereksinimli Çocuklar", Nilgün METİN (Editör), Maya Akademi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Özel Eğitimin Temelleri Yasa-yönetmelikler, gönderme süreci-tanılama süreci, RAM, değerlendirme Anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu—aile uzman ilişkisi, ailede yaşananlar Erken Çocukluk Özel Eğitimi Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri Zihinsel Yetersizlik Öğrenme Güçlükleri-ADHD Otizm Spektrum Bozukluğu Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar İletişim Bozuklukları İşitme Yetersizliği Görme Yetersizliği Fiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan Bozukluklar Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Eğitimin Temelleri özel gereksinimli bireyler.ppt
2 Özel Eğitimin Temelleri özel gereksinimli birey grup.ppt
3 Yasa-yönetmelikler, gönderme süreci-tanılama süreci, RAM, değerlendirme Anne-babalar, aileler, özel gereksinimli olma durumu—aile uzman ilişkisi, ailede yaşananlar ailelerin aşamaları.ppt
4 Özel Eğitimde Teşhis ve Tanı teşhis ve tanı.ppt
5 Zihinsel Yetersizlik zihin eng.ppt
6 Öğrenme Güçlükleri-ADHD özgül öğrenme.ppt
7 Otizm Spektrum Bozukluğu otizm.ppt
otizm2.ppt
8 Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar duygu davranıs.ppt
9 Dil ve Konuşma Bozuklukları dil ve konuşma.ppt
10 Özel Eğitimde Etik meslek etiği1.ppt
11 Görme Yetersizliğ görme.ppt
12 Fiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan Bozukluklar, Görme Yetersizliği görme.ppt
13 Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler üstün zeka.ppt
14 Kaynaştırma kaynaştırma.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365056 Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamaları betimleyebilecektir.
2 1362428 Değişik engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları tartışabilecektir.
3 1356755 Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri tartışabilecektir.
4 1359669 Ailede özel gereksinimli birey olması durumunda anne-baba, aile ve uzman ilişkisi ve ailede yaşanan duyguları sıralayabilecektir.
5 1424628 Etkili işbirliği kurma ve sürdürme ile ilgili temel ilkeleri tartışabilecektir.
6 1372285 Değişik yetersizlik türlerini tanımlayabilecektir.
7 1381391 Özel eğitim ve temellerini tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3 5 4 5 3 2
2 5 4 2 3 2 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5
3 2 3 2 5 5 3 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3
4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3
5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 2 3 2 4 5 2 5
6 4 5 2 3 2 5 4 2 3 2 5 4 5 2 3 2
7 5 4 5 2 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek