Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ405 A Seçmeli I (Çağdaş İngiliz Romanı) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bu ders, çağdaş İngiliz romanının seçkin örneklerinin incelenmesi yoluyla, çağdaş İngiliz toplumunu ve kültürünü tanıtmayı ve anlamayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dpç. Dr. Zerrin EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler haftalık ders içeriğinde bulunan yapıtları dersten önce okuyup gelmek zorundadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lord of The Flies, W. Golding, Penguin, 1962/2016 The Pelican Guide to English Literature: the Present, Boris Ford (ed.) Penguin Boks, London,1990 The Cambridge Companion to British Fiction since 1945, D. James (ed.), CUP, 2015 The Novel Today: Contemporary Writers on Modern Fiction, Malcolm Bradbury, Fontana Press, London,1990 Contemporary British Novelists, Nick Rennison, Routlege, 2005 Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, Lois Tyson, Routledge, 2006 Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, MUP, 2009 Fields of Vision, Vol:2, D. Delaney, C. Ward, C.R. Fiorina, Longman, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

1950’lerden başlayarak günümüze dek ortaya çıkan, düşünsel, sosyal, politik, kültürel sorunlar ve yazınsal akımların, Çağdaş İngiliz romanının seçkin örnekleri yoluyla irdelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Social and historical background political background1.pptx
2 Social and historical background political background2y.pptx
3 the English novel in the 20th and 21st century, A review of the literary movements affecting the novel (modernism, social realism, angry young man movement) 20thc. novel 1.pptx
4 Post-modernist novel post-modernism.pptx
5 Feminist novel, eco feminism feminist fiction.pptx
6 post-colonial fiction postcolonial.pptx
7 The Lord of the Flies by William Golding
8 The Lord of the Flies by William Golding
9 Mid-Term Exam
10 The Lord of the Flies by William Golding
11 The Lord of the Flies by William Golding
12 The Lord of the Flies by William Golding
13 “Enigma” by John Fowles
14 Enigma by John Fowles

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380381 İngiltere'de 1950'lerden bugüne ortaya çıkan sosyal ve kültürel olaylar hakkında bilgi sahibi olurlar
2 1385344 Eleştirel düşünceyi geliştirirler
3 1391845 20.yy ve 21.yylın başlarındaki çeşitli edebi ve kültürel kuramlarıı öğrenirler
4 1373762 Çağdaş İngiliz romanının seçkin yazarlarını tanırlar
5 1386670 20.yy çeşitli sosyal, tarihi ve politik olayların romanı nasıl etkilediğini öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek