Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ407 A Seçmeli I (İngiliz Kültür Tarihi) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere İngiltere’nin tarihsel gelişimi ve kültürel değişimleri hakkında bilgi vermek ve bu tarihi olayların günümüz İngiltere’si üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BROOKES, H.E. & C.E. Franenkel. 1982. Life in Britain. London: Heinemann Educational Books. BROMHEAD, Peter. 1980. Life in Modern Britain. Essex : Longman. EYRE, A.G. 1971. An Outline History of England. Essex: Longman. MCDOWALL, David. 1989. An Illustrated History of England. Essex: Longman. OAKLAND, John. 1989. British Civilization. An Introduction. London: Routledge STORRY, Mike & Peter, Childs. 1997. British Cultural Identities. London: Routledge.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

The course includes the discussion of the historical developments in all the periods of Britain as from the prehistoric age; The kingdom and social life in earliest ages, middle ages, the developments in the 18, 19 and 20th centuries.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 An introduction to the course. Outline of the course content
2 Geographical identity of England. Prehistoric period of Britain. Early settlements
3 The Celts - The Romans
4 Anglo-Saxon period / Vikings’ invasions
5 The early Middle ages. The Norman conquest- Feudalism
6 Church and state / the Beginning of Parliamentary Monarchy
7 Government and Society / Religion
8 The late Middle Ages. The Hundred Years War/ The century of plagues / War of the Roses
9 Reformation and Renaissance. The Tudor period
10 Ara Sınav
11 The Stuart Period.
12 Republican and Restoration Britain
13 The 18th century society / Victorian Era
14 Developments in the 19th century. Parliamentary and social reforms. / Crown and people in the 20th century

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1384856 İngiliz ulusunun kökeni ve İngiltere'nin tarihindeki önemli olayları hakkında bilgi edinirler
2 1391781 Ülkenin tarihi boyunca değişime uğrayan sosyal yapı ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1400473 Tarihi gelişmelerin sosyal yaşam, sanat, edebiyat ve dil üzerindeki etkileri konusunda bilgi edinirler
4 1403553 Geçmiş dönemlerdeki ve bugünkü yaşam arasındaki farkları ve bağlantıyı kavrarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek