Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 927003 4 7 2

Dersin Amacı

İkinci Yabancı Dil II’nin devamı olan bu derste daha karmaşık metinleri okuyup anlama ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefler. Değişik türdelerdeki özgün metinler kullanılarak karmaşık dilbilgisi yapıları ve ileri düzey sözcük öbekleri bu dersin önemli bir bölümünü oluşturur. Özgün araç kullanımı ve araştırma görevleriyle amaç kültür ve yaşam biçimi hakkında daha ileri düzeyde bilgilere erişilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Erol DURGUN, Okt. Emin Öktem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moment mal! (I). Langenscheidt Verlag.Berlin (2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seyahat, bir şehri tanımak, alışveriş imkanları, yemek-içmek, davetiye, eski metinler ve resimler, sağlık ve vücudun bölümleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Präpositionen mit dem Dativ.
2 Wechselpräpositionen.
3 Adjektivsteigerung.
4 Präteritum von “haben” und “sein”.
5 Präpositionen mit Akkusativ.
6 Verben mit Reflexivpronomen.
7 Hauptsatz und Nebensatz.
8 Imperativ.
9 ara sınav
10 Daβ Satz.
11 Kausalsatz.
12 Hauptsatz und Nebensatz(III).
13 Attributives Adjektiv
14 Konditionalersatz mit realer Bedingung.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395493 Yapılacak bir gezinti için adres sorup buna göre hareket edebilir.
2 1402353 Bilet almak için taşıtların ne zaman, nereden hareket edeceğini sorgulayabilir.
3 1393433 Yemek-içmek için davetiye yazabilir ve yapılan aktiviteleri ayrıntılı olarak anlatabilir.Kendi kültürü ile karşılaştırabilir.
4 1399812 Eski metinler ve resimleri yorumlayabilir.
5 1399847 Özel mektup yazabilir ve gördüğü, gezdiği yerleri tasvir edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4 4 3 3
2 5 4 4 4 2 3 3 5 4 4 2 3 2 5 4 4
3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3
4 2 2 4 4 5 2 3 5 5 4 5 5 4 4 5 2
5 4 3 3 5 4 4 4 2 5 4 2 2 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek