Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin basit mesaj, davetiye yazıları yazma, orta zorluktaki diyalogları ve basit öykü metinlerini anlayabilme, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, özgün araç kullanımıyla erek kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgiye ulaşabilme olanağı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Annie Berthet, Alter Ego, Méthode de Français, Hachette, 2006. 2. Claire Miquel, Communication Progressive du Français, CLE, 2004. 3. Sylvie Poisson – Quinton, Expression écrite, Niveau 1, CLE, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin ikinci yabancı dil İngilizce dil becerilerini temel düzeyde geliştirecek yöntemlerin kullanılması. Dört temel becerinin Dinleme-Konuşma -Okuma ve Yazma geliştirilmesi amacıyla etkin materyallerin kullanımını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 2 12 24
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selamlaşma, kendini tanıtma, bir başkasını tanıtma, yaşını, adresini telefon numarasını ifade etme ve hobilerinden bahsetme
2 Bir objenin kendisini ve yerini tarif etme, renkler, fiyat sorma, hobilerden bahsetme, aitlik sıfaları
3 Yer sorma ve tarif etme, tavsiyeisteme ve tavsiye verme
4 Saat ve tarih sorma, kibarca soru sorma şekillleri
5 Meslekler
6 Hobilerden ve aktivitelerden bahsetme Spordan bahsetme
7 Günlük aktivitelerden bahsetme
8 Önemli yapıların sözlü ve yazılı alıştırmalar ile tekrarı
9 İhtiyaçları sorma ve ifade etme Alışkanlıklardan bahsetme Miktar belirtme
10 Geçmiş zamandaki olayları ifade etme Fikrini ifade etme
11 Geçmiş olaylardan bahsetme Zaman ve süreç ile ilgili soru sorma
12 Anıları anlayabilme
13 İzin isteme, reddetme, yasakları ifade etme, olasılık, gönülülük, ve zorunlulukları anlamak ve ifade etmek
14 Önemli konuların sözlü ve yazılı alıştırmalar ile tekrarı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559186 Orta düzeydeki Fransızca dilbilgisine ve kelime dağarcığına sahip olabilme
2 1559189 Orta düzeyde Fransızca metinler okuyup anlayabilme
3 1559185 Orta düzeydeki Fransızca soruları cevaplayabilme
4 1559187 Orta düzeyde Fransızca metinler yazabilme
5 1559188 Orta düzeyde Fransızca konuşabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4 4 3 3
2 5 4 4 4 2 3 3 5 4 4 2 3 2 5 4 4
3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3
4 2 2 4 4 5 2 3 5 5 4 5 5 4 4 5 2
5 4 3 3 5 4 4 4 2 5 4 2 2 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek