Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ402 Yabancı Dil.Öğrt.Ölçme ve Değ. 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bir öğretim ortamında ölçme ve değerlendirmenin önemini kavratmak, yabancı dil becerilerinin test edilmesinde kullanılan teknikleri tanıtmak, uygun olmayan sınav sorularını tartışıp düzeltebilmek, becerilerin özelliklerine göre uygun sınav teknikleri kullanarak sınav soruları oluşturabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ER Dr. Öğr. Üyesi Dilek BÜYÜKAHISKA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALDERSON, Charles J. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press. BACHMAN, Lyle F. 1990. Fundemental Considerations in Language Testing. Oxford : Oxford University Press. BAKER, David. 1989. Language Testing : A Critical Survey and Practical Guide.London : Edward Arnold. BROWN, Douglas H. 2004. Language Assessment. Principles and Classroom Practice. New York : Longman. BUCK, Gary. 2001. Assessing Listening. Cambridge: Cambridge University Press. BURGESS, Sally and Katie Head. 2005. Teach for Exams. Essex : Longman. COOMBE, Christine and others. 2007. Assessing English Language Learners. Michigan : Mishigan University Press. FINOCCHIARO, Mary and Sydney Sako. 1989. Foreign Language Testing: A Practical Approach. New York : Regents Publishing Company. FLAVEL, Roger H. 1983. A Language Testing Handbook. London : Macmillan Press. HARRIS, David. P.---.Testing English as a Second Language. New York: McGraw –Hill Book Company. HEATON, J.B. 1988. Writing English Language Tests. Essex : Longman. HUGHES, Arthur. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. LUOMA, Sari. 2004. Assesing Speaking. Cambridge: Cambridge University Press. MADSEN, Harold S. 1989. Techniques in Testing. Oxford : Oxford University Press. RICHARDS, Jack C. 1996. Classroom-Based Evaluation in Second Language Education. Cambridge: Cambridge University Press. UNDERHILL, Nic. 1987. Testing Spoken Language. Cambridge :Cambridge University Press. VALETTE, Rebecca M. 1977. Modern Language Testing. New York :Harcourt Brace Jovanovich, Inc. WEIGLE, Sara Cushing. 2002. Assessing Writing. Cambridge: Cambridge University Press. WEIR, Cyril J. 1990. Communicative Language Testing. New York :Prentice Hall.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınav türleri, yabancı dil öğretiminde sınav yapma teknikleri ve değerlendirme ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 4 40
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction. General terminology The funtions of testing in teaching WEEK 1.pdf
FUNCTION OF TESTING.docx
2 Classification of tests I Proficiency and classroom tests. WEEK 2.pdf
TYPES OF TESTS.pdf
3 Classification of tests II Types of tests in terms of different aspects WEEK 3.pdf
AUTHENTIC TESTING.pdf
4 Elicitation techniques in testing I The nature of these techniques Their advantages and disadvantages WEEK 4.pdf
ASSESSMENT TECHNIQUES.pdf
5 Elicitation techniques in testing II Features of a good test WEEK 5.pdf
QUALITIES OF A GOOD TEST.docx
6 Testing Grammar and Usage. The techniques used in grammar tests. How to construct good grammar test items WEEK 6.pdf
GRAMMAR TESTS.pdf
7 Testing Vocabulary The techniques used to test vocabulary How to construct good vocabulary test items WEEK 7.pdf
VOCABULARY TESTS.pdf
8 Practice on constructing grammar and vocabulary tests WEEK 8.pdf
TESTING PRONUNCIATION.pdf
9 ARA SINAV
10 Testing pronunciation Testing stress and intonation. Testing listening skill WEEK 10.pdf
TESTING LISTENING.pdf
11 Practice on constructing pronunciation and listening tests Testing speaking skill WEEK 11.pdf
TESTING SPEAKING.pdf
12 Testing Reading Skill WEEK 12.pdf
TESTING READING COMPREHENSION.pdf
13 Practice on constructing reading tests Testing Writing Skill WEEK 13.pdf
TESTING WRITING.pdf
14 Practice and evaluation WEEK 14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468515 Bir öğretim durumunda ölçme ve değerlendirmenin önemi ve gerekliliğini kavramış olacaklar.
2 1468516 Farklı sınav türleri ve özelikleri konusunda bilgilenmiş olacaklar.
3 1468517 Dilbilgisi, sözcük bilgisi ve sesletim gibi dilin alt-becerilerinin test edilmesinde uygun teknikleri kullanarak sınav maddeleri oluşturabilir hale gelecek.
4 1468518 İletişim becerilerinden dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ilişkin ölçme tekniklerini ve bu tekniklerle uygun sınav maddeleri oluşturabilir hale gelecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5
2 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4
3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek