Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Sürekli yenilenen dünya ve küresel değişmeler paralelinde; Türk Eğitim sisteminin genel görünümünü ve diğer ülke eğitim sistemleriyle karşılaştırılmasını, alternatif eğitim sistemlerinin anlaşılmasını eleştirilmesini ve yeni görüşler üretebilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. İsmail Gelen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Aydın,İ.(tarihsiz), Alternatif Okullar, Ankara, Anı Yay. (2. Baskı) • Balcı, A. (edt.) ve diğerleri (2009), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Ankara, PegemA Yay. (2. Baskı) • Demirel, Ö. (1998), Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara, Kardeş Kitap ve Yayınevi • Erdoğan,İ. (1995), Çağdaş Eğitim Sistemleri, İstanbul, Sistem Yayıncılık • Erginer, A. (2009), Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Ankara, PegemA Yay. (3. Baskı) • Gürkan, T; Gökçe, E. (1999), Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde İlköğretim, Ankara, Siyasal Kitabevi • Karakütük, K. (2001), Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme, Ankara, Anı Yay. • Karakütük, K. (edt.) ve diğerleri (2009), Lisansüstü Eğitim Sistemleri, Ankara, PegemA yay. (2. Baskı) • Kavak, Y. (1997), Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim, Ankara, PegemA Yay. • MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, (2006), Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri, Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi • Memduhoğlu, H.B.; Yılmaz,K. (edt.) ve diğerleri (2008), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara, PegemA Yay. • Türkoğlu, A. (1998), Karşılaştırmalı Eğitim, Adana, Baki Kitabevi • Sönmez, V. (1997), Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri, Ankara, Anı Yay. • Şişman, M.; Taşdemir, İ. (2008), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara, PegemA Yay. Ayrıca; • Tüm ülkelerin Eğitim Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Konsolosluk/Büyükelçilik web sayfaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hazırlık, Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi 1739 METK Amaç ve Temel Ilkeler.doc
MEB Teskilat kanuunu.docx
2 Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?, Ne Değildir?, Yakın Disiplinler, Nedir, Ne degildir, yakin disiplinler nelerdir.PDF
3 Karşılaştırmalı Eğitimin Amaçları, yararları istismarı ve eğitim bilimindeki yeri KE Amaclari, yararlari istismari ve egit yeri.PDF
4 KE Tarihsel sureci Kurulusu MA Jullien Tarihsel Surec Asamalari Kurulusu ve MA Jullien.pdf
5 Eğitim Seyahatleri Devri Egitim Seyehatleri Devri.ppt
6 Teorik Sistemciler Devri Teorik Sistemciler Devri.ppt
7 Uluslararası Kuruluşlar Kars. Egt. Merkez ve Orgutleri.ppt
8 Karşılaştırmalı Eğitim Kullanılan Metotlar Kars. Egt. Kull. Metodlar.doc
9 Karşılaştırmalı Eğitim Yaklaşımlar ve Araştırma Modelleri 9H-KE Yaklasimlar ve Arastirma Modelleri.jpg
Yaklasimlar ve Arastirma Modelleri 449. sayfa.pdf
10 Milli Eğitim Sistemlerinin Oluşmasında Rol Oynayan Etmenler Milli Egitim Sistemlerinin Olusm. Rol Oynayan Ogeler.pptx
11 Küreselleşme ve Eğitim Kuresellesme ve Egitim.docx
12 ABD, Almanya, Avusturya, Çin, Finlandiya
13 Fransa, GKore, Isvicre, Ingiltere, Israil
14 Japonya, Malezya, Rusya, Singapur, Tayland, Malta

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548368 Milli bir eğitim sisteminin oluşmasında rol oynayan öğeleri ilişkilendirir.
2 1548369 Farklı eğitim sistemlerini bazı açılardan karşılaştırabilir.
3 1548367 Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı eğitimin ilkelerine göre inceler.
4 1548370 Türk ve Dünya eğitim tarihinde Karşılaştırmalı Eğitimin rolünü anlar.
5 1548371 Uluslarası eğitim kuruluşları ile küreselleşme arasındaki ilişkiyi fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak