Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ414 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 12

Dersin Amacı

Öğretmenlik uygulaması dersi tamamlandığında öğretmen adayından aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmaları beklenir. 1. Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliliklerini geliştirebilmek 2. Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilmek. 3. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Zerrinb EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fakülte-Okul İşbirliği (YÖK / Dünya Bankası)

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 9 126
24 Seminer 10 9 90
54 Ev Ödevi 12 7 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerin uygulama okulunda gözlem yapması
2 Öğrencilerin uygulama okulunda gözlem yapması
3 Öğrencilerin uygulama okulunda gözlem yapması
4 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
5 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
6 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
7 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
8 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
9 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
10 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
11 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
12 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
13 Öğrencilerin uygulama okulunda ders anlatması
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56280 1409889 Eğitim kurumunda bir günlük planı uygulayabilecektir
56441 1401523 Öğretmenliğin gerektirdiği nitelikleri deneyimleyerek kazanacaktır.
56442 1375783 Yeterliklerini ve noksanlıklarını uygulama esnasında fark edecek ve düzeltme fırsatı bulacaktır.
56443 1378919 Hangi yöntem, teknik ve stratejinin daha uygulanablir olduğunu yaşayarak belirleyecektir.
56444 1382708 Yaklaşımları uygulamada birebir dönüt alarak kıyaslayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
56280 4 5 4 5 3 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3 5
56441 4 2 5 3 5 4 5 3 5 2 3 2 3 4 5 4
56442 3 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 2 3
56443 5 4 5 2 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
56444 4 5 5 2 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek