Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını, belli başlı eğitim kuram ve süreçlerini tanıyabilme. Bu süreçte bir örgüt olarak okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme. Belli bazı uygulamalar yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevat ELMA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akın, U. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2014). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Siyasal Yayınevi. Doğan Kılıç, E. (Ed.) (2016). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Eğiten Kitabevi. Gül, İ. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Memduhoğlu, H.B. ve Yılmaz, K. (Ed.)(2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Özdemir, S. (Ed). (2013). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sarpkaya, R. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri, Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler, Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Örgüt Kuramları, Yönetim Süreçleri, Okul Örgütü ve Yönetimi, Okul Yönetiminde Etkili Liderlik, Okul Yönetiminde Hizmet Alanları, Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri, Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri, Okul Yönetiminde Öğretim Hizmetleri, Okul İşletmesi, Okul çevre ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 42 42
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf
2 Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=2
3 Türk Eğitim Sisteminin Yapısı http://www.meb.gov.tr/meb/teskilat.php
4 Örgüt ve Yönetim Kuramları ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI.ppt
5 Yönetim Süreçleri YÖNETİM SÜREÇLERİ.ppt
6 Okul Örgütü ve Yönetimi OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ.ppt
7 Okul Yönetiminde Etkili Liderlik OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK.ppt
8 Okullarda Personel Hizmetlerinin Yönetimi PERSONEL HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
9 Okullarda Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
10 Ara Sınav
11 Okullarda Eğitim Hizmetlerinin Yönetimi EĞİTİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
12 Okullarda Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
13 Okullarda Genel Hizmetlerin Yönetimi GENEL HİZMETLERİN YÖNETİMİ.ppt
14 Okul-Çevre İlişkileri OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469716 Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını ilkelerini açıklar
2 1469717 Eğitimle ilgili yasaları bilir
3 1469718 Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
4 1469719 Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri kavrar
5 1469720 Okul çevre ilişkilerinin yararlarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 5 4 4 5 2 3 2 5 4 5 2 2 5
2 4 2 3 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3 2 5 4
3 3 2 5 4 2 3 5 4 2 3 2 5 4 2 3 2
4 4 2 3 2 5 4 2 2 5 4 3 2 5 4 3 2
5 5 4 3 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek