Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ406 A Seçmeli II (Akademik Konuşma) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Akademik ortamlarda İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr. Gör. Ferit Berçin

Ön Koşul Dersleri

Öğrencilerin Temel konuşma derslerini alıp geçmiş olması beklenir.

Önerilen Diğer Hususlar

kesinlikle ders saati sayısı artırılmalıdır. Pratik yapmak için zamana cok ihtiyaç var.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cambridge university press. Real Listening and Speaking 1,2,3,4

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli akademik ortamlarda örneğin seminer, kongre ve çalıştay, open debate veya round table tartışmalardan örnekler verilerek, öğrencilerin ne yapmaları gerektiğini öğretmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
10 Tartışma 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
30 Toplantı Başkanlığı Yapma 1 5 5
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beginning a presentation, giving an outline, main section, conclusion. Q and A session. week no.1.docx
2 In a seminar; asking questions, understanding opinons, expressing opinions and exchanging opinions ınterrupting to make your point. week no.2.docx
3 designing a seminar; introduction and outlining. How to ask follow-up questions. week no.3.docx
4 Advice session. How to give advice week no.4.docx
5 Get started with language. The language of meetings. Participating in a discussion. Responding to suggestions. Clarifying what you mean. Finishing a meeting. week no.5.docx
6 lectures; Desinging a lecture. seeing the big piscture. Emphasizing important information. Summarizing a talk. week no.6.docx
7 Presentations; Getting off to a good start. Keeping on track. Sounding confident. Conlcuding presentation. Q&A session and reacting effectively to questions. week no.7.docx
8 Staring a seminar. How to present an argument. Making a good case. Debating issues. week no.8.docx
9 Ara Sınav
10 Starting a meeting. Identifying opinions. Acting as chair. how to avoid conflict.
11 Note-taking skill and techniques. Passing information on. Summarizing. Deal with questions.
12 Using audio visual materials. Charts and statistics.
13 Presenting detailed information. Mentioning several points. Using signposts
14 How to ask effective questions. How to express ideas politely. Active participation.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469759 Öğrenciler akademik ortamlarda İngilizceyi başarılı bir şekilde kullanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek