Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ408 A Seçmeli III (Dil Öğretimi Yeni Eğilimler) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere son yıllarda yabancı dil eğitiminde güncel duruma gelen ve yöntem-sonrası dönem olarak adlandırılan süreçte ön plana çıkan yabancı dil öğretimindeki yeni eğilimleri,akımları ve bunların uygulma alanlarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst.Prof.Dr. İsmail Yaman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet kaynakları, ders notları, ppt sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Yabancı Dil Öğretiminde son yıllarda teknolojinin katkısıyla ön plana çıkan teknik ve yaklaşımlarım öğretilmesi ve tartışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 4 12 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girş Terminoloji 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
2 Öğretmen merkezli yöntemler ve dil öğretimi/öğrenimi 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
3 Öğrenci merkezli yöntemler ve dil öğretimi/öğrenimi 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
4 Öğrenme merkezli yöntemler ve dil öğretimi/öğrenimi 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
5 Neurolinguistic Programming and language learning 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
6 Multiple Intelligence Theory and language learning 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
7 Project-based Learning 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
8 Problem-based Learning 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
9 Ara Sınav 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
10 Strategybased language learning 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
11 e-Learning 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
12 m-Learning 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
13 Using blogs in language learning and teaching 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf
14 Using social media and virtual classrooms in language learning and teaching 1656512457_22. İsmail Yaman.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1376468 Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil öğretiminde son yıllarda ortaya çıkan yeni eğilimleri öğrenir
2 1426075 Yeni eğilimlerin uygulama alanları üzerinde fikir sahibi olur
3 1426141 Yeni eğilimlerin, mevcut yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla olan farklılıklarını irdeler
4 1426173 Teknolojinin ve mobil uygulamaların yabancı dil eğitiminde nasıl ve ne şekilde kullanıldığını öğrenir
5 1426185 Gelecekte uygulanabilme imkanı olan yabancı dil öğretimi hakkında fikir sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek