Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ410 A Seçmeli III (Yab.Dil Öğr. Sosyokültürel Boyut) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Yabancı dil öğrenenlere yabancı dilin sosyokültürel boyutlarını ve etkilerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Deren Başak AKMAN YEŞİLEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. Wardhaugh. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell. K. Bolton and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge. R. Fasold. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell. R. Fasold. (1987). The Sociolinguistics of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Blackwell. J.K. Chambers. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell F. Coulmas. (1996). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford. Basil Blackwell. Loveday, L. (1995). The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language.Oxford, Pergamon Pub. Hudson, R. (1993). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge U.P. Ders notları, ppt sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğretiminde kültürün rolü, toplum ve kültür ilişkisi, kültürler arası etkileşim ve yabancı dil öğretimi,hedef dil toplumu hakkında bigi, toplumsal normlar ve geleneklerin dil öğrenmedeki etkileri, kavramlar ve terimler ilişkisini öğretmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, genel tanım ve ifadeler cultural-awareness-learning-module-one.pdf
2 Kültürün tanımı, kültürel farklılkların yabancı dil öğrenimi ve öğrenenleri üzerindeki etkilerinin tartışılması basic_conc.pdf
3 Kültürün özellikler ve işlevleri global_pad_-_what_is_culture.pdf
4 kültür modelleri: Kültür soğanı- buzdağı modelleri http://www.culturewise.ie/onion-iceberg-models-of-the-culture/
1092483.pdf
5 Ulusal kültürün boyutları https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/
https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
6 Dil- kültür ilişkisi (Sapir-Whorf hipotezi, yabancı dil öğretiminde sosyokültürel bakış açıları) 7492-16551-1-PB.pdf
Article-4.pdf
7 Dil- kültür ilişkisi (Sapir-Whorf hipotezi, yabancı dil öğretiminde sosyokültürel bakış açıları) turuk_vol5.pdf
8 Dil öğretiminde sözsüz iletişimin rolü ve önemi 2385-8427-1-PB.pdf
14-217_230-Kałuska.pdf
9 Ara sınav
10 Kültürler arası etkileşim ve yabancı dil öğretimine etkisi 4Wang.pdf
5000004196-5000005870-1-PB.pdf
11 Kültür öğretminde kullanılan yöntem ve teknikler http://projectbritain.com/
12 İngiliz/Amerikan kültürünün incelenmesi http://projectbritain.com/
13 İngiliz/Amerikan kültürünün incelenmesi http://projectbritain.com/
14 İngiliz/Amerikan kültürünün incelenmesi http://projectbritain.com/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427982 Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretiminde kültürün rolünü tartışır ve öğrenir
2 1428026 Öğrenciler bu dersde kültürlerarası ilişkilerin yabancı dil öğrenimine ne yönde katkı yaptığını öğrenir
3 1428039 Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğrenim yöntem ve yaklaşımlarının sosyokültürel yönlerini araştırır
4 1428092 Öğrenciler bu dersde ders kitaplarında yer alan sosyokültürel ögeleri irdeler ve bunların yabancı dil öğretiminde nasıl kullanıldaklarını tartışır
5 1428123 Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretmenlerinin hedef kültüre bakış açılarını ve bunu derslere nasıl yansıttıklarını tartışır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
2 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
3 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
4 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
5 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek