Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ104 Engelliler ve Toplum 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Tutum, zedelenme, yetersizlik, özür kavramlarını, somoto-psikoloji çerçevesinde bedenle davranışlar arasındaki ilişkiyi, yetersizliğin duygusal bozukluklara etkisini, uyum probleminin ortaya çıkması ve önlenmesini, yeni psikolojik ortamı, davranış açıklamalarını, engellilere yönelik tutumlar ve değiştirilmesini örnekle açıklama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Sinan KALKAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Tutumlar ve Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi., ÖZYÜREK, M., Karatepe Yayınları., 2000. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tutum Nedir? Tutumlar ve davranışlar, zedelenme, yetersizlik, özür kavramları, somoto-psikoloji, yetersizliğin duygusal bozukluklara etkisi, uyum probleminin ortaya çıkması ve önlenmesi, yeni psikolojik ortam, davranış açıklamaları, engellilere yönelik tutumlar ve değiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
17 Alan Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 2 14 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 10 50
10 Tartışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zedelenme – Yetersizlik – Özür
2 Tutum, tutumlar ile davranışlar arasındaki ilişki, tutumların kaynakları, tutumları değiştirmede etkili değişkenler
3 Somoto-psikoloji, Bedenle Davranış Arasında Düzenli Bir İlişki Yoktur ve Beden Davranışı Biçimlendirir önermeleri
4 Davranış Bedeni Biçimlendirir, Davranış ve Bedensel Özellikleri Eşzamanlı Olarak Bir Üçüncü Değişken Biçimlendirir ve Davranış Kişinin Etkileşimde Bulunduğu Çevrenin İşlevidir önermeleri
5 Yetersizlik-Özür ilişkisi, yetersizliğin oluşumunda toplumun etkisi
6 Özrün oluşumunda toplumun etkisi, uyum sorununun oluşmasında toplumun etkisi
7 Ara Sınav
8 Yetersizliğin uyumsuzluğa yol açması
9 Özrün ve uyum sorununun birlikte oluşumuna toplumun etkisi
10 Davranışı genel ilkelerle açıklama, Adlandırma açıklamaları
11 Tarihsel açıklama, güncel açıklama, gözlemlere dayalı açıklama
12 Yeni psikolojik ortam ve yeni psikolojik ortamın dinamiğini
13 Engellilerin yeni psikolojik ortamlarla karşılaşma nedenleri
14 Engelli kişilere yönelik tutumların değiştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4678 1145746 Bu ders sonunda öğrenciler; tutum, zedelenme, yetersizlik, özür kavramlarını örnekle açıklar.
61982 1165132 Somoto-psikoloji çerçevesinde bedenle davranışlar arasındaki ilişkiye ilişkin beş önermeyi örnekler ve birbirinden ayırteder.
61983 1155812 Yetersizliğin duygusal bozukluklara etkisi, uyum probleminin ortaya çıkması ve önlenmesini örnekle açıklar.
61989 1150344 Yeni psikolojik ortam ve yeni psikolojik ortamın dinamiğini yetersizlikten etkilenmiş bir çocuk örneği ile açıklar.
61990 1158564 Davranış açıklamalarını birbirinden ayırteder ve örneklendirir. Engellilere yönelik tutumları ve değiştirilmesi yollarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
4678 1
61982 2
61983
61989
61990
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek