Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ108 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Sağlıklı yaşam ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Takip edilecek ana kaynak: 1)Pampal, S., Dindar, H. Ve Korgal, E. (2001). Sağlık e Trafik Eğitimi. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara. Önerilen diğer kaynaklar: 2)Uysal,K. F. (2005). Anne ve Çocuk Sağlığı. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 2)Akyldız, N. (2000). Anne ve Çocuk Sağlığı. Yapa Yayınları. Ankara. 3)Sasaoğlu, F. (1996). Anne ve Çocuk Sağlığı. EsinYayınevi. İstanbul. 4)Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, (2000). T.C. Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Damla Matbaası. Ankara. 5)Akşit, L. (1994). Anne Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara. 6)Pernol, M. L. (1994). Çağdaş Obstetrik ve Jinekolojik Teşhis ve Tedavi. (Appleton and Lange). Barış Kitabevi, Sistem Yayıncılık. İstanbul. 7)Gordon, T. (1999). Etkili Ana Baba Eğitimi. Sistem Yayıncılık. İstanbul. 8)Kitapçı, U. F. (2004). Çocuğum Sağlıklı Büyüyor mu? Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 9)Lissauer,T. And Clayden G. (1997). Illustrated Textbook o Pediatrics. Times Miror International Publishers Limited. Spain. 10)Whaley, L. P. And Wong, D. L. (1987). Ursing Care of Infants and Children. The CV. Mosby Company, St. Louis. 11)Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2003) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara. 12)Bertan, M. Ve Güler Ç.(1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara. 13)Dirican, R. Ve Bilgel N. (1993) Halk sağlığı, Uludağ Üniversitesi Basınevi. Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, aile planlaması, önemi ve yöntemleri. Sağlığın tanımı, sağlıklı beslenme ve önemi. Besin öğeleri. Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar. Bağışıklık sistemi ve aşılar. Sık rastlanılan bazı sistemik hastalıklar. Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam için neler yapılmalı ve egzersiz yapmanın önemi, sağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi için yapılması gerekenler. İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması, solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım. Kanamalarda, şoklarda, komalarda, bayılmalarda, burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım. Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım. Trafik kazalarında ilk yardım, hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 7 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, aile planlaması, önemi ve yöntemleri;
2 Sağlığın tanımı, sağlıklı beslenme ve önemi,
3 Besin öğeleri
4 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
5 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
6 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
7 Bağışıklılık sistemi ve aşılar;
8 Sık rastlanılan bazı sistemik hastalıklar
9 Ara Sınav
10 Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam için neler yapılmalı ve egzersiz yapmanın önemi,sağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi için yapılması gerekenler,
11 İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması,solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım,
12 Kanamalarda, şoklarda, komalarda, bayılmalarda, burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardımı,
13 Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım,
14 Trafik kazalarında ilk yardımı,hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120030 Aile planlamasını, önemini ve yöntemlerini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir.
2 1133994 Sağlığın tanımını, sağlıklı beslenme ve önemini, besin öğelerini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir,
3 1124654 Bebeklerde beslenme ve anne sütünün önemini, çocuklarda ve ergenlerde beslenmenin nasıl olması gerektiğini bilir ve günlük yaşamla ilişkilendirir,
4 1118002 Sağlığa zararlı alışkanlıkları ve önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir.
5 1121910 Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıkları bilir ve ayırt eder. Bağışıklılık sistemi ve aşıları açıklar
6 1121654 İlk yardın nedir, ilk yardımın konusu, amacı ve genel kurallarını bilir ve açıklar.
7 1130748 Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardımı bilir ve uygular.
8 1229353 Kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda ilk yardımı bilir ve uygular.
9 1229406 Burkulmalarda, çıkıklarda, kırıklarda, yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında yapılacak ilk yardımı uygular
10 1156377 Trafik kazalarında ilk yardımı bilir ve uygular.
11 1166491 Hasta ve yaralıların taşınması yöntemlerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2
2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2
3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2
4 3 2 3 4 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2
5