Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ206 İşitme Engellilerde Özel Öğretim Yönt. 927001 2 4 5

Dersin Amacı

İlköğretim eğitim programının amaçlarını tartışabilecektir, eğitim ve öğretimin ilkelerini ve programın uygulamasıyla ilgili genel esasları incelemek, öğretim programını işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre konu açılımları yaparak uyarlamak, farklı düzeylerde işitme engelli öğrenciler için grup dil dersi ve birebir eğitim derslerini planlamak ve uygulamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretimin genel amaçları, esasları, ilkeleri ve özel eğitimin amaçları, esasları ve ilkeleri, ilköğretim ders programlarının tanıtılması, işitme engelli öğrencilere uygunluğunun tartışılması, ilköğretim programının konu içerikleri, bu içeriğin özel eğitim programları içeriği ile karşılaştırılması, işitme engelli öğrenciler için birinci sınıf düzeyinde ''Evimiz ve ailemiz'' ünitesinin haftalık ders programının birlikte hazırlanması, ilköğretim programının öğretim yöntemleri, işitme engellilerde özel öğretim yöntemleri ve karşılaştırılması, ilköğretim öğretim programlarını farklı düzeylerdeki işitme engelli öğrencilere uyarlama, ilköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim materyalleri, işitme engellilerde kullanılan öğretim materyalleri ve bunların karşılaştırılması, ilköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim yöntemleri ve teknikleri, işitme engellilerde kullanılan özel öğretim yöntemleri ve teknikleri , ilköğretim öğretim programlarında kullanılan değerlendirme yöntemleri, işitme engellilerde kullanılan değerlendirme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
10 Tartışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretimin genel amaçları,esasları ve ilkeleri.
2 İlköğretim ders programlarının tanıtılması, işitme engelli öğrencilere uygunluğunun tartışılması
3 İlköğretim programının konu içerikleri, bu içeriğin özel eğitim programları içeriği ile karşılaştırılması
4 İşitme engelli öğrenciler için ilköğretim ders programı hazırlama yöntemleri, ' Okulumuz' ünitesinin haftalık ders programının birlikte hazırlanması
5 İşitme engelli öğrenciler için birinci sınıf düzeyinde 'Evimiz ve ailemiz' ünitesinin haftalık ders programının birlikte hazırlanması
6 İlköğretim programının öğretim yöntemleri, işitme engellilerde özel öğretim yöntemleri ve karşılaştırılması
7 İlköğretim öğretim programlarını farklı düzeylerdeki işitme engelli öğrencilere uyarlama
8 İlköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim materyalleri, işitme engellilerde kullanılan öğretim materyalleri ve bunların karşılaştırılması
9 Arasınav
10 İlköğretim öğretim programlarında yer alan öğretim yöntemleri ve teknikleri, işitme engellilerde kullanılan özel öğretim yöntemleri ve teknikleri
11 İlköğretim öğretim programlarında kullanılan değerlendirme yöntemleri, işitme engellilerde kullanılan değerlendirme yöntemleri
12 İlköğretim öğretim programlarında kullanılan değerlendirme yöntemleri, işitme engellilerde kullanılan değerlendirme yöntemleri
13 İlköğretimin farklı sınıflarına ilişkin yıllık plan, ünite planı, ders planı hazırlama. İşitme engelli öğrenciler için bu planların uyarlanması ve birebir çalışma planı hazırlama
14 İşitme engelli öğrenciler için farklı sınıflarda ve farklı dil ve bilgi düzeyindeki öğrenciler için grup dil dersi planı ve birebir çalışma planı yazma, planların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1149339 İlköğretim programının amaçlarını tartışırlar.
2 1149553 İlköğretim programının ders içeriklerini tartışırlar.
3 1165993 İlköğretim programının öğretim yöntemlerini tartışırlar.
4 1150074 İlköğretim öğretim programlarını farklı düzeylerdeki işitme engelli öğrencilere göre uyarlarlar
5 1162868 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir ve grup dil dersi planlayabilecektir.
6 1249868 İlköğretimin farklı sınıflarına devam eden işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir çalışmanın amaçlarını belirler.
7 1249870 İşitme engelli öğrencinin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir çalışmanın materyallerini belirler.
8 1249871 İşitme engelli öğrencinin dil ve bilgi düzeylerine göre birebir çalışmanın yöntemini belirler.
9 1249873 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan her bir işitme engelli öğrenci için birebir çalışma planı hazırlar.
10 1249875 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrenciler için grup eğitimlerinin amaçlarını belirler.
11 1249877 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrencilerin grup eğitiminin materyallerini belirler.
12 1249878 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrenciler için grup eğitiminin yöntemlerini belirler.
13 1249879 İlköğretimin farklı sınıflarında bulunan işitme engelli öğrenciler için grup eğitimi planı hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 4 1 1 1 4 2 5 5 5 5 5 1 5 5 1 3 2 3 2 1 3 2 4 3 3 1 1 5 3 1 1 2 1 1 1
2 3 2 4 4 1 1 1 4 2