Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ307 İşitme Engelliler Matematik Öğretimi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Okul öncesi ve ilköğretim matematik programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, programların konu içeriklerini güncel olaylarla ilişkilendirmek, işitme engelli çocukların düzeylerine uygun grup dil dersi planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat Vural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıkmış, A. 2005; Etkileşime dayalı matematik öğretimi, Kök Yayınları, Ankara Kurt,M.2005; İlköğretim matematik öğretmen klavuz kitabı, Yıldırım yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretim 1. sınıfta problem çözme, basamakları, aktivite, toplama, çıkarma , varlıklar arasındaki ilişkiler, zaman küme kavramı, zaman ve grafik konuları, bu konularla ilgili malzemelerin özellikleri, kullanılması ve izleyen etkinlik çalışmasıİlköğretim 2. sınıfta hacim, ağırlık, grafik, uzunluk, para, şekiller, kesirler, problem, zaman bir ve iki basamaklı doğal sayılar ile toplama çıkarma, konuları bu konularla ilgili malzemelerin özellikleri kullanılması ve izleyen etkinlik çalışması, İlköğretim 3. sınıf düzeyinde ritmik kümeler, iki, üç, dört basamaklı doğal sayılar, basamak değerleri doğal sayılarla büyük küçük ilişkisi, toplama çıkarma işlemi, grafikler ve geometrik şekiller konuları, malzemeleri Kesir kavramı, geometrik şekiller, simetri bilgisi, Km. kavramı. Alan ölçülerine giriş, problem çözme basamakları Onluk birlik kavramı. Eldeli toplama, onluk bozarak çıkarma, çarpmaya giriş konuları. Bu konularla ilgili malzemeler, özellikleri ve kullanılması, bu konuların izleyen etkinlik çalışmaları, İlköğretim 4. sınıfta üç, dört, beş basamaklı doğal sayılar, üç, dört, beş basamaklı doğal sayılarda toplama, çıkarma işlemi kesirler, paralarımız, uzunluk, zaman, kütle, sıvı alan ölçüleri, grafikler ve geometri konularının açılımı, kullanılacak İlköğretim 5. sınıfta kesirler, kesirlerde toplama, çıkarma işlemleri. Ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemi. Açı, açı çeşitleri, alan ölçüleri üçgen çeşitleri, alan ölçüleri, üçgen çeşitleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 2 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 22 22
4 Quiz 1 20 20
24 Seminer 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 2 19 38

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yuva 1,2,3.sınıfta ağır,hafif,hacim,zaman konusunun açılımı
2 Yuva 1,2,3.sınıflarda şekiller grafik,uzunluk,renk sayı kavramı bu konularla ilgili malzemelerin özellikleri kullanılması
3 İlköğretim 1.sınıfta doğal ölçüler,standart ölçüler, metre,litre,paralarımız konuları ve bu konularla ilgili malzemelerin özellikleri ve kullanılması izleyen etkinlik
4 İlköğretim 1.sınıfta problem çözme,basamakları, aktivite,toplama,çıkarma ,varlıklar arasındaki ilişkiler, zaman küme kavramı,zaman ve grafik konuları,bu konularla ilgili malzemelerin özellikleri,kullanılması ve izleyen etkinlik çalışması
5 İlköğretim 2.sınıfta hacim,ağırlık,grafik,uzunluk,para, şekiller,kesirler,problem,zaman bir ve iki basamaklı doğal sayılar ile toplama çıkarma,konuları bu konularla ilgili malzemelerin özellikleri kullanılması ve izleyen etkinlik çalışması
6 İlköğretim 2.sınıfta hacim,ağırlık,grafik,uzunluk,para, şekiller,kesirler,problem,zaman bir ve iki basamaklı doğal sayılar ile toplama çıkarma,konuları bu konularla ilgili malzemelerin özellikleri kullanılması ve izleyen etkinlik çalışması
7 İlköğretim 3.sınıf düzeyinde ritmik kümeler,iki,üç, dört basamaklı doğal sayılar,basamak değerleri doğal sayılarla büyük küçük ilişkisi,toplama çıkarma işlemi,grafikler ve geometrik şekiller konuları,malzemeleri
8 Kesir kavramı,geometrik şekiller,simetri bilgisi, Km.kavramı.Alan ölçülerine giriş,problem çözme basamakları
9 Onluk birlik kavramı.Eldeli toplama,onluk bozarak çıkarma,çarpmaya giriş konuları.Bu konularla ilgili malzemeler,özellikleri ve kullanılması,bu konuların izleyen etkinlik çalışmaları
10 İlköğretim 4.sınıfta üç,dört,beş basamaklı doğal sayılar,üç,dört,beş basamaklı doğal sayılarda toplama,çıkarma işlemi kesirler,paralarımız,uzunluk, zaman,kütle,sıvı alan ölçüleri,grafikler ve geometri konularının açılımı,kullanılacak malzemelerin özellikleri
11 İlköğretim 5.sınıfta kesirler,kesirlerde toplama, çıkarma işlemleri.Ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemi.Açı,açı çeşitleri,alan ölçüleri üçgen çeşitleri, alan ölçüleri,üçgen çeşitleri.Metrenin alt ve üst katları,litrenin alt ve üst katları,çevirmeler,aritmatik ortalama konuları
12 İlköğretim 5.sınıfta kesirler,kesirlerde toplama, çıkarma işlemleri.Ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemi.Açı,açı çeşitleri,alan ölçüleri üçgen çeşitleri, alan ölçüleri,üçgen çeşitleri.Metrenin alt ve üst katları,litrenin alt ve üst katları,çevirmeler,aritmatik ortalama konuları
13 Yuva ve ilköğretim sınıflarında değerlendirme. İlköğretim sınıflarında konuların Hayat Bilgisi,Sosyal ve Fen Bilgisi konularıyla ilişkilendirilmesi ve planlama
14 Yuva ve ilköğretim sınıflarında planlar ilköğretim 1.2.3.4.5.sınıflarında matematik programı ve ünitelendirilmiş yıllık planlar ve çerçeve program

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130870 1) Matematik öğretimine ilişkin temel kavramları açıklar.
2 1141447 2) Matematik Dersi Öğretim Programları’nı tanır.
3 1141635 3) Matematiğe ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.
4 1145336 4) Matematik Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında kullanılabilecek etkinlikleri açıklar.
5 1128302 5) İşitme engelli çocukların matematik düzeylerine uygun grup dil dersi ve birebir çalışma materyalleri hazırlar.
6 1125943 6) İşitme engelli çocukların matematik düzeylerine uygun grup dil dersi ve birebir çalışma planlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4