Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ311 Resim-İş Öğretimi 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Sanat ve dallarının incelenmesi, plastik sanatlarda görsel algıyı oluşturan temel eleman ve ilkelerin, farklı malzeme ve tekniklerle desteklenerek uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. Gör. Hakan METİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARTUT, Kazım (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Anı Yayıncılık YAVUZER, Haluk (1995). Resimleriyle Çocuk. Remzi Kitabevi KILIÇKAN, Hüseyin , Hayrettin Okullarda Resim, Fil yayınları ABACI, Oya ,Görsel Sanat Eğitimi Morpa Kültür Yayınları Dr. Müntaz Işıngör, Prof. Dr. Erol Eti , Prof. Dr. Mustafa Aslıer, Resim I MEGSB Devlet kitapları ODABAŞI. Hatice Aslan, Grafikte Temel Tasarım. Yorum Sanat Yayınları ERSOY, Ayla, Sanat Kavramlarına Giriş Beta Eğit. Yay. CERVER, Francisco Asensio (2003). Çizim Teknikleri. Literatür. CERVER, Francisco Asensio (2003). Yeni Başlayanlar İçin Suluboya. Literatür. COMAMALA, Juan T. (1993). Guvaş Resim Tekniği. İnkılap Kitabevi. ÇAĞLARCA, Sadettin (1993). Renk ve Armoni Kuralları. İnkılap Kitabevi Yayın. ERDEN, Münire, AKMAN, Yasemin (2004). Gelişim ve Öğrenme. Arkadaş Yayınevi. EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi (1986). Resme Başlarken. Bilgi Yayınevi. GÖKAYDIN, Nevide (2002). Temel Sanat Eğtimi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. KEHNEMUYİ, Zerrin (2000). Çocuğun Görsel Sanat Eğitimi. Yapı Kredi Yayınları. KIRIŞOĞLU, Olcay Tekin (2002). Sanatta Eğitim-Görmek Öğrenmek Yaratmak. Pegem Yayıncılık. PARRAMON, Jose m. (2000). Baş ve Portre Çizme Sanatı. Remzi Kitabevi. SAN, İnci (2000). Sanat Eğitimi Kuramları. Ütopya Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim - iş dersinin eğitimdeki yeri ve önemi. Çocuğun sanatsal gelişim evreleri. Estetik duygu ve becerilerinin geliştirilmesi. Resim okuma ve anlatma. Çocuklarda resim yapma yolu ile kendini özgürce ifade etmenin desteklenmesinin önemi. Uygun malzemelerin tanıtımı ve bu malzemelerle özgürce çalışma. İlkokulda uygulanan resim - iş eğitimi yöntem ve teknikleri, resim çizme ve boyama teknikleri,Tasarımlarında, çizgi ve çizgi çeşitlerini , değerlerini bilmesi ve bunları değişik malzemeler kullanarak uygulayabilme. Perspektif ve türlerini bilmesi. Çeşitli nesneleri etüt ederek deseni kavrama, açık – koyu , ışık – gölge , lavi, tekniklerini uygulayabilme. Renk bilgisi, tek rengin değerleri , ana ,ara, zıt renkler armonisi , renkli uygulama teknikleri ( suluboya, pastel boya, akrilik boya, parmak boya ) bilgisi. Sanatsal baskı ve teknikleri , basit baskı teknikleri ve uygulaması. Kağit işleri; kolaj tekniği, keserek katlayarak, oyarak uygulama. Yoğurma maddeleri ve çeşitli artık materyallerle üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları uygulama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 60 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
24 Seminer 1 16 16
29 Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, haftalara göre konu dağılımı, malzeme kitap vb, kaynakların tanıtımı. Sanat, sanatın ortaya çıkış kaynağı ve teorileri, sanatçı, sanat eseri, sanatın türleri
2 Çocuk resminin gelişim aşamaları, çizgilerin yorumu. Çocuk resminin özellikleri.
3 Satın görsel etki elemanları ve ilkeleri. Sanat eserlerini inceleme yöntemleri ve yorum yapma
4 Perspektif nedir? Tarihsel gelişim süreci, perspektif türleri.
5 Çizgi, çizgi çeşitleri ve çizgi değerleri.
6 Desen çalışmaları, nesne etütleri.
7 Desen çalışmaları, açık-koyu, ışık- gölge, teknikleri
8 Renk teorisi, tek rengin değerleri, ana , ara, zıt renkler armonisi .
9 Ara sınav
10 İlköğretimde I.- II. kademe Resim ve İş-Teknik ders programlarının incelenmesi. Diğer derslerle ilişkileri.
11 Renkli boyama teknikleri. a) suluboya, b) pastel boya c) guaj – akrilik boya, d) parmak boya
12 Kağıt işleri, kolaj tekniği.
13 Yoğurma maddeleri ve artık materyallerle üç boyutlu biçimlendirme çalışmala
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1155045 Sanat eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 1219821 Öğrencilerin resim gelişim basamakları ve özelliklerini açıklayabilme
3 1219976 Temel resim iş becerilerini öğretmeninin amacını açıklayabilme
4 1220053 Resim-iş öğretiminde ders planı hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2
3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 2 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5
4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek