Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ316 Gk Seçmeli II (Gelişim Tarama Envanterleri) 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Psikolojik testlerin geliştirilme süreci, teorik alt yapıları, kullanım amaçları ve sınırlılıklarını tanımaları, örnek test uygulamaları aracılığıyla uygulama ve değerlendirme açısından bilgi ve beceri kazanmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Meltem Erdemli

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PORTAGE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ KILAVUZU -Dr.ENDER UZUNDEMİR MARANGOZ DENVER II KLAVUZU-HACETTEPE YAYINLARI

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Psikolojik testlerin tanımının ve gruplandırılmasının yapılması, testlerin kullanımında dikkat edilen noktaların açıklanması, testlerin uygulama, puanlama ve değerlendirme kurallarının öğrenilmesi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta sık kullanılan testlerden örnekler verilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
8 Rehberli Problem Çözümü 1 20 1
14 Gözlem 1 10 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 10 1 10
8 Rehberli Problem Çözümü 9 3 27
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Envanter Nedir? Tanım ve Tarihçesi..Tarama Envanterleri Nelerdir? Ne Amaçla Kullanılır? Ekip Yaklaşımı ve Önemi?
2 Gelişim Tarama Envanterlerinden Portage'ın Çıkış ilkeleri. Portage Modelinin Anlatımı. Portage Erken Eğitim Kılavuzu'na Genel Bakış. Genel Uygulama Özellikleri
3 Portage Dil Gelişimi 0-6 Yaş Özelliklerinin İncelenmesi, Değerlendirmede dikkat edilecek maddelerin tartışılması. 0-6 yaş dil gelişim değerlendirme örnekleri. Değerlendirmeye uygun sonuç ve eğitim etkinliklerinin oluşturulması.
4 Portage Dil Gelişimi 0-6 Yaş Özelliklerinin İncelenmesi, Değerlendirmede dikkat edilecek maddelerin tartışılması. 0-6 yaş dil gelişim değerlendirme örnekleri. Değerlendirmeye uygun sonuç ve eğitim etkinliklerinin oluşturulması.
5 Portage Sosyal Gelişimi 0-6 Yaş Özelliklerinin İncelenmesi, Değerlendirmede dikkat edilecek maddelerin tartışılması. 0-6 yaş sosyal gelişim değerlendirme örnekleri. Değerlendirmeye uygun sonuç ve eğitim etkinliklerinin oluşturulması.
6 Portage Zihinsel Gelişimi 0-6 Yaş Özelliklerinin İncelenmesi, Değerlendirmede dikkat edilecek maddelerin tartışılması. 0-6 yaş zihinsel gelişim değerlendirme örnekleri. Değerlendirmeye uygun sonuç ve eğitim etkinliklerinin oluşturulması.
7 Portage Zihinsel Gelişimi 0-6 Yaş Özelliklerinin İncelenmesi, Değerlendirmede dikkat edilecek maddelerin tartışılması. 0-6 yaş zihinsel gelişim değerlendirme örnekleri. Değerlendirmeye uygun sonuç ve eğitim etkinliklerinin oluşturulması.
8 VİZE HAFTASI
9 Portage Motor Gelişimi 0-6 Yaş Özelliklerinin İncelenmesi, Değerlendirmede dikkat edilecek maddelerin tartışılması. 0-6 yaş motor gelişim değerlendirme örnekleri.
10 Portage Özbakım Gelişimi 0-6 Yaş Özelliklerinin İncelenmesi, Değerlendirmede dikkat edilecek maddelerin tartışılması. 0-6 yaş özbakım gelişim değerlendirme
11 AGTE Gelişim Tarama Envanterinin İncelenmesi Değerlendirme Kriterleri ve Dikkat Edilecek Noktaların Tartışılıp, Gelişim Değerlendirme Durumun Raporunu Özelliklerinin Belirlenmesi
12 AGTE Gelişim Tarama Envanterinin İncelenmesi Değerlendirme Kriterleri ve Dikkat Edilecek Noktaların Tartışılıp, Gelişim Değerlendirme Durumun Raporunu Özelliklerinin Belirlenmesi DENVER II ye GİRİŞ
13 DENVER II GELİŞİM TARAMA ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRME ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK SUNUMLARIN TARTIŞILMASI
14 FİNAL HAFTASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123588 0-6 Yaş çocuklarının zihinsel, sosyal, bilişsel, özbakım, dil gelişim özelliklerini bilir.
2 1205568 Gelişim Tarama Envanterleri sonucuna uygun, eğitim etkinlikleri planlar.
3 1134067 Gelişim değerlendirmelerinde disiplinler arası çalışmanın önemine uygun davranır.
4 1155260 Gelişim tarama envanterlerinde doğrudan gözlem yöntemini kullanmayı, gerekli durumlarda uygular.
5 1143692 Gelişim değerlendirmelerine uygun, aileye yazılı ve sözlü bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2