Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ403 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı birebir çalışmaları hazırlarken işitme engelli öğrencilerin bilgi ve dil düzeylerine ve dersin içeriğine uygun materyal geliştirmek ve hazırlanan materyalleri birebir çalışmalarda kullanarak öğretmenliğe hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Özlem Demirtel, Öğr.Gör. Banu Gülbudak Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kıroğlu,K.2006;İlköğretim Programları,Pegem Yayıncılık,ISBN 9919-919-05-5,Ankara Tüfekçioğlu,Ü.2003;İşitme,Konuşma ve Görme sorunu olan çocukların eğitimi,Anadolu Üniversitesi Yayınları,No 1514,Eskişehir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Farklı düzeylerde bire-bir eğitim ve gözlemi yapma, gözlemi kayıt etme, materyal hazırlama. Farklı düzeylerde bire-bir eğitim ve grup eğitimi gözlemi yapmaBirebir çalışma için farklı düzeylerde materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 4 40 1
15 Gösterme 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 4 40 1
38 Rapor Hazırlama 4 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 4 10 40
15 Gösterme 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
24 Seminer 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farklı düzeylerde birebir çalışma ve grup dil dersi gözlemi yapma, gözlemi kayıt etme, materyal hazırlama
2 Farklı düzeylerde birebir çalışma ve grup dil dersi gözlemi yapma, gözlemi kayıt etme, materyal hazırlama
3 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
4 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
5 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
6 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
7 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
8 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
9 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
10 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
11 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
12 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
13 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.
14 Farklı düzeylerde grup dil dersi için materyal hazırlama, planını yazma, uygulama ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4706 1359420 4) Hazırladığı materyalleri grup dil dersinde kullanabilecektir. 1. 4.1 - Hazırladığı konuyu ve materyali işitme engelli öğrencilere tanıtır. 2. 4.2 - Materyali öğrencilere göstererek öğrencilere uygun sorular sorar. 3. 4.3 - Öğrencilerden gelen cevaplar ışığında materyal ile ilgili öğrencilerle dil paylaşımını devam ettirir.
7753 1369201 1) İşitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerini belirleyebilecektir. 1. 1.1 - Grup dil derslerinde sınıf öğretmenlerinin ders uygulamalarını izler. 2. 1.2 - Uygulamaları izlerken işitme engelli öğrencilerin dil düzeylerini kayıt eder. 3. 1.3 - Grup dil dersini izler ve öğretmenin izlediği yolu kayıt eder.
7756 1368045 2) İşitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun materyal hazırlayabilecektir. 1. 2.1 - Ders yapacağı öğrencilerle ilgili gözlemlerinde dil düzeyine ilişkin notlarını gözden geçirir. 2. 2.2 - Ders yapacağı öğrencilerle ilgili elde ettiği bilgiler ışığında grup dil dersi çalışma materyali hazırlar.
28793 1362806 3) Uygulayacağı dersin içeriğine uygun materyal hazırlayabilecektir. 1. 3.1 - Dersin içeriğini gözden geçirir. 2. 3.2 - Dersin içeriğine uygun kullanabileceği materyalleri belirler. 3. 3.3 - Grup dil dersinde kullanacağı materyale karar verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71089 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
2 71090 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
3 71091 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
4 71092 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
5 71093 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
6 71094 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
7 71088 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
8 71118 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 71123 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 71124 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 71125 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 71095 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 71096 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 71097 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 71098 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 71099 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 71122 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
18 71100 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
19 71113 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
20 71101 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
21 71117 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 71102 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
23 71119 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
24 71103 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
25 71104 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
26 71115 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
27 71120 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
28 71105 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 71106 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
30 71107 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
31 71108 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
32 71109 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
33 71114 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 71121 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 71110 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
36 71111 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
37 71112 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
38 71116 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
4706 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
7753 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4
7756 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28793 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek