Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ103 Piyano-I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Piyano çalma becerisini geliştirmek, piyano literatürünü tanıyarak, çeşitli düzeylerde eserler çalmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Gülşen Anneyigeva, Prof. Olga Hasanova, Doç. Dr. Bahar Güdek, Öğr. Gör. Dr.Fulya Açıksöz Mutlu, Öğr. Gör. Dr.Pınar Beşevli Solmaz, Öğr. Gör. Valeriya Özkan

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Çeşitli müzik dönemlerine ait en az 7 parça ve etüdün icrası, en az bir tonda dizi ve kadans çalma. (Dersler bireysel ders olarak yapılır. Her öğrencinin teknik ve repertuvar düzeyi, program düzeyinin aşağısında olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından saptanır. Öğrencinin öğrenme yeterliliği, öğretim elemanının belirlediği program üzerinden değerlendirilir.)

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] C. Czerny Op: 599 [2] J.S Bach İlk Bach Albümü [3] Charles Louis Hanon- IL Pıanısta Vırtuoso Sonatina albümleri; Türk bestecilerinin eğitsel albümleri; öğretim elemanının belirleyeceği diğer kaynaklar. İlave Kaynaklar: [1] J. A. Burkard, Neue Anleıtung für das Klavierspiel [2] 4. Beyer F. Op: 101 [3] Michael Aaron, Piano Cours Grade One.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

-Temel piyano teknikleri ve davranışları: Beden ve el pozisyonu; staccato, legato, cümleleme. En az bir tonda dizi (iki el, paralel ) ve kadans. Etüdler ve alıştırmalar. -Temel piyano repertuvarı: Çeşitli müzik dönemlerinden öğrencinin düzeyine uygun parçalar -Deşifraj çalışmaları: İki anahtar -Müzikal ifade: Cümleleme ve temel nüanslar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
6 Uygulama/Pratik 14 30 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Piyano ile ilgili temel kavram ve özelliklerin tanıtılması.
2 Piyanonun ortasını, orta Do notasını gösterme, ortadaki oktavın yerini bulma, ortadaki iki oktavı sol ve fa anahtarı ile okuma, bu iki anahtardaki nota yerlerinin gösterilmesi.
3 Her iki eldeki parmak numaralarını tanıyarak, iki el arasında uyum sağlama ve nota değerlerini aksatmadan çalma.
4 Elleri klavyeye doğru yerleştirme, elleri doğru olarak kullanabilme, kolları rahatlatma ve doğru kulamla çalışmalarının yapılması.
5 İki el arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere kolay parçalar üzerinde çalışma.
6 Dikey okumayı geliştirici egzersiz, etüt ve eser çalışmaları.
7 Do majör-La minör gamlarının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
8 Bağlı- bağsız çalma, çoğaltma bağı ve teknik egzersizler.
9 Legato tekniğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
10 Ara sınav.
11 Örnek eserlerde, eserlerin hangi motif ve cümlelerden oluştuğunu anlayabilme çalışmaları.
12 Bir eseri motif ve cümle gibi müzikal ifadelere uygun olarak çalma.
13 Bir eseri motif ve cümle gibi müzikal ifadelere uygun olarak çalma.
14 Dönem içinde yapılan çalışmaların genel tekrarı.
15 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136409 Piyanoyu çalarken düzgün oturabilme becerisi ve sağ el-sol el koordinasyonu kazanır.
2 1124999 Piyanonun klavye, tuş, pedal, tel, tampere kavramlarını tanır.
3 1145692 Her müzik dönemine ait piyano repertuarından temel düzeydeki etüt ve eserleri çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 5 1 1 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4
2 1 2 1 1 5 1 1 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4
3 1 2 1 1 5 1 1 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek