Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ108 Bireysel Ses Eğitimi-II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin seçilen şarkıları,doğru teknik ve solunumla seslendirebilme becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Alanbay,Öğr.Gör.Ayşegül Keleşler Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Ankara 1997 Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Geliştirilmiş CD’li 2.Baskı 2007 Saip Egüz Piyano Eşlikli Halk Türküleri I-II Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar 1. Keriman Davran – Ferda Gürgen Öztürk, Erdal Tuğcular Şan için Piyano eşlikli Türküler(Turkish Folk Songs for Voice and Piano) EK KAYNAKLAR: Arie Antiche Albüm 1-2 Concone 1 Vaccaj

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nefesi ve sesi doğru kullanabilmeye ilişkin çalışmalar,vokalleri doğru bir rezonansla geliştirme çalışmaları,Öğrencilerin doğru ses üretmeye yönelik bireyin özelliklerine uygun ses alıştırmaları,ses özellikleri göz önünde bulundurularak repertuar seçimi ve buna uygun olarak müzikalite ve yorum çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nefes ve ses çalışmaları. DERS MATERYALİ.docx
Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
2 Nefes,ses ve vokal çalışmaları. Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
SES EGZERSİZLERİ (1).docx
3 Öğrencinin ses özelliklerine uygun alıştırmalar. SES EGZERSİZLERİ.docx
Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
4 Öğrencinin ses özelliklerine uygun alıştırmalar ve parça seçimi. güvercin.pdf
Efe.pdf
Aman Avcı.pdf
Güzel Mayıs 1.pdf
Güzel Mayıs 2.pdf
Güzel Mayıs 3.pdf
5 Nefes ve ses alıştırmaları,öğrencinin ses özelliğine göre seçilen parçanın çalıştırılması. https://www.youtube.com/watch?v=umw-8J-O14o
https://www.youtube.com/watch?v=Ap1tHCjGv2o
https://www.youtube.com/watch?v=J1ZuQYhbwbE
Uzaktan Selam 1-2-3.pdf
SES EGZERSİZLERİ.docx
6 Sıralı ve atlamalı seslerle bireyin ses özelliğine uygun alıştırmalar,seçilen parça üzerinde nüans çalışmaları.
7 Sıralı ve atlamalı seslerle bireyin ses özelliğine uygun alıştırmalar,seçilen parça üzerinde nüans çalışmaları. Ses Egzersizi.pdf
Karışık Ses Egzersizi.pdf
SES EGZERSİZLERİ.docx
8 Sıralı ve atlamalı seslerle bireyin ses özelliğine uygun alıştırmalar,seçilen parça üzerinde nüans çalışmaları.
9 Öğrencinin ses özelliklerine uygun ses alıştırmaları ve ara sınav için öğrencinin eksikliklerine yönelik çalışmalar. Yeni belge 2020-01-14 20.56.51_20200114224657.pdf
10 Ara Sınav
11 Öğrencinin ses özelliklerine uygun register geçişlerinin doğal ve kolay yapılmasına ilişkin ses alıştırmaları ve düzeyine uygun parçalar üzerinde çalışmalar. Kahve Koydum Fincana.pdf
Ninni.pdf
Deniz Üstü Köpürür.pdf
Çökertme.pdf
Yakarış.pdf
12 Öğrencinin ses özelliklerine uygun register geçişlerinin doğal ve kolay yapılmasına ilişkin ses alıştırmaları ve düzeyine uygun parçalar üzerinde çalışmalar. Karışık Ses Egzersizi.pdf
13 Öğrencinin ses özelliklerine uygun register geçişlerinin doğal ve kolay yapılmasına ilişkin ses alıştırmaları ve düzeyine uygun parçalar üzerinde çalışmalar. SES EGZERSİZLERİ.docx
ses egzersizleri metodu.rar
14 Öğrencinin ses özelliklerine uygun ses alıştırmaları ve dönem boyunca çalışılan eserlerin çalıştırılması. Karışık Ses Egzersizi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153107 Şarkıları seslendirirken müziksel yorumlama ve müzikalite yapma becerisi kazanır.
2 1143288 Nefesini ve sesini doğru kullanır.
3 1129484 Sesin rezonanslarını tanır.
4 1204378 Vokalleri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3 4
3 3 4
4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek