Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ110 Okul Çalgıları-II (Gitar-Bağlama-Blokflüt) 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu ders ile okul çalgılarının müzik eğitiminde kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Devrim ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Ömer KANCA, Okt. H. Özgür AKKOR.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TRT Türk Halk Müziği Arşivi Nota Örnekleri Sadettin ÜNAL – Blokfülüt Çalıyorum – 1 Sadettin ÜNAL – Blokfülüt Çalıyorum – 2 Sadık YÖNDEM- Gitar-1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul çalgılarını çalma ve okul şarkılarına eşlik uygulamarının gerçekleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgının genel yapısının tanıtılması ve müziğinden örnekler dinletilmesi.
2 Doğru tutuş ve duruş konumunun gösterilmesi
3 Çalgıyı çalmaya yönelik temel alıştırmalar yapılması.
4 Çalgıyı çalmaya yönelik temel alıştırmalar yapılması.
5 Bir oktavdaki bütün seslerin basılışının gösterilmesi.
6 Çalgı ile şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinin çalışılması.
7 Çalışma yöntemlerinin tartışılması.
8 Çalgının eşlik amaçlı kullanımına yönelik alıştırmaların yapılması.
9 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması.
10 Ara sınav.
11 Çalgı ile şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerine eşlik yöntemlerinin çalıştırılması.
12 İki oktav içindeki bütün seslerin kullanımının gösterilmesi.
13 Çalgı ile şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinin çalışılması.
14 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234718 Öğrenci okul çalgısının özelliklerini tanır.
2 1234717 Öğrenci okul çalgısıyla eğitim müziği çalar.
3 1234716 Öğrenci okul çalgısıyla eğitim müziğine eşlik eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 5 3 2 5 1 1 1 1
2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 5 3 2 5 1 1 1 1
3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 5 3 2 5 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek