Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ209 Koro-II 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Diyafram nefesini kavrama ve doğru uygulayabilme, Doğru ses üretebilme, birlikte ve doğru seslendirme yapabilme Türkçeyi doğru kullanma, konuşma dilinde ve şarkı söylemede anlaşılırlık niteliklerini gösterme, çok sesli düzeyde eserleri seslendirebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşegül Keleşler Gümüş

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suna ÇEVİK. Koro Albümü. Suna ÇEVİK. Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. Saip EGÜZ. Koro Yönetimi Salih AYDOĞAN Koro Şarkıları ve Türküleri (Okul Koroları İçin) Çeşitli Derlemeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bedensel yumuşama ile birlikte solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar . Ses gruplarıyla ses sınırları ve özelliklerine uygun olarak birlikte ve ayrı ayrı ses alıştırmaları. Belirlenen eserin teknik ve müzikal analizi ve eserin partilerini ses gruplarınca ayrı ayrı çalışma, birleştirme. Eserde ( partisyon) ses gruplarının karşılaştığı teknik zorlukların çözümüne ilişkin çalışmalar. Eserin seslendirilmesinde ses gruplarının birbirleriyle ve koro şefi ile uyumunu sağlama (birlikte soluk alma, verme, soluk denetimini sağlama, kaynaşık ses üretme, anlaşılır konuşma, nüans yapma) . Sınıf düzeyine uygun eserler seslendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koroların türleri Koro Nedir,Türleri.pdf
2 Koroların nitelikleri Ses Nasıl Oluşur.docx
Koroda Ses Eğitiminin Genel Amaçları.pdf
Ave Verum Corpus.pdf
Serenade.pdf
Bring Me Little Water Silvy.pdf
3 Koroların sayısal oluşumları KORO OLUŞUMLARI ve TÜRLERİ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dm1MWr0ZNdI
https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io
Deriko.pdf
Yesterday.pdf
4 Korolarda ses dengesi Celtic Blessing.pdf
Abschied vom Walde.pdf
5 Ses alıştırma örnekleriyle ilgili açıklamalar SES EGZERSİZLERİ.docx
6 Okul öncesi müzik eğitiminin çocuk korolarına katkısı ÇOKSESLİ KORO EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİLERİ.pdf
7 Koro dağarı oluşturma Béla Bartók - Bánat.pdf
8 Koro yönetimi ve yönetim teknikleri
9 Şarkı girişlerinde göz önünde bulundurması gereken noktalar
10 Ara sınav Aichinger - Regina coeli.pdf
Ağıt M.Sun.pdf
Çanakkale Türküsü M.Sun.pdf
Sen Bu Yaylaları.pdf
Sweet and Low.pdf
Bring me little Water, Silvy- Smiley.pdf
11 Yönetim tekniklerinin müziğe uygulaması
12 Guruplar halinde yönetim tekniklerine çalışma yöntemi
13 Performans değerlendirmesi
14 Koro yöneticisinin çalışma hazırlıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118954 Çeşitli , gevşeme ve nefes alma-verme egzersizleri yapabilir.
2 1148604 Sesini doğru kullanmayı ve kaliteli ses üretme tekniklerini öğrenir.
3 1120008 Diğer ses gruplarıyla birlikte eserleri homojen bir tını ile şarkı söyler.
4 1242411 Ulusal ve evrensel şarkıları çoksesli olarak seslendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 3 3 3 3
2 2 1 3 3 3 3 3
3 2 1 3 3 3 3 3
4 2 1 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek