Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ202 Müziksel İşitme Okuma Yazma-IV 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile müziksel işitme okuma ve yazma becerisi geliştirilerek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz Mutlu- Öğr. Gör. Dr. Pınar Beşevli Solmaz

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Düzeyine uygun, okuma, yazma, yaratma, ve forma ilişkin bilgi ve becerileri, müzik öğretmenliğine uygun kullanma

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. LAVINGNAC “1/A-2/A-2/C-3/A [2] M.SUN “Solfej I-II” [3] F.FONTAİNE “Traite Pratique du Rytme Mesure” [4] M.A.GHEZZO “Corso completo di Educazione dell’orecchio, Ritmo, Solfeggio, Dettato e Teoria della Musica” [5] O.GARTENLAUB “Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter a 2 voix” [6] POZZOLİ “Solfeggıi Cantati a 2 Vocı” [7] G.DANDELOT “Manuel Pratique” [8] C.JOLLET “Livre de Melodies” Ek Kaynaklar [1] Ü. ÖZGÜR –S. AYDOĞAN “Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I-II” “Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV”, [2] A. SEVGİ-E. TUĞCULAR “Halk Ezgileriyle Solfej” [3] J. RUEFF “250 Dictees Musicales” [4] L.GRANDJANY “500 Dictees Graduees” [5] G.DANDELOT “Cent Dictees Musicales” [6] N.GALLON “Solfege-Solfegea 2 Voix” [7] A.BOURNOVİLLE “250 Dictees Musicales” [8] H.VACHEY “Cours ınıtial 50 Dictees”, J [9] A.ROSSİ “101 Pezzi Celebri Classici e Operistici”, [10] H.DANYSZOWA-Z.ISZKOWSKA-J.JARGON-M.LEITNER-K.MOUSZUMANSKA-NAZAR “Zbior Cwiczen do Ksztalcenia Sluchu”, [11] M.GÖKTEPE “Müzikte Ses-Süre-Hız-Yoğunluk” [12] V.TABAKOĞLU “Bona-Müzik Teorisi Notları” [13] P. HACIEV “ Temel Müzik Teorisi”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Basit, bileşik ve aksak ölçüler. Modal ve tonal ezgi okuma, yazma ve yaratma, dört sesli akor ve çevirimleri, akor yürüyüşleri. Majör, minör tonlarda yan derecelerin kullanımı. İki sesli dikte ve akor dikte çalışmaları, Form analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 1
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 1
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 40 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İki zamanlı bileşik ölçülerde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
2 Üçlü akorlar ve çevrimleri üzerine majör- minör- eksik- artık akor uygulamaları.
3 Üç zamanlı bileşik ölçülerde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
4 Mi majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
5 Do diyez minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
6 Üçlü akorlar ve çevrimleri üzerine majör- minör- eksik- artık akor uygulamaları.
7 İki, üç ve dört zamanlı bileşik ölçü içinde, ilgili tonlarda işitme egzersizleri yapılır.
8 La bemol majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
9 Fa minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
10 Ara tatil
11 Aksak ölçü ölçülerde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
12 Bileşik ve aksak ölçülerde ritim çalışmaları yapılır.
13 Üçlü akorlar ve çevrimleri üzerine majör- minör- eksik- artık akor uygulamaları.
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136088 Dört diyez ve dört bemol alan majör ve minör tonlarda müziksel işitme okuma ve yazma yapabilecektir.
2 1134754 İki ve üç zamanlı bileşik ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.
3 1156001 Üçlü akorlar ve çevrimleri üzerine majör- minör- eksik- artık akor kurabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 5 4 5 2 1 3
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 5 4 5 2 1 3
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 5 4 5 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek