Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ317 Eğitim Müziği Dağarı 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Müzik eğitiminde kullanılacak okul şarkıları ve marşlarla ilgili yeterli dağarcığa sahip olabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Devrim Öztürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Gençlik Koroları için Koro Dağarcığı - Muammer Sun •Kır Çiçekleri - Muammer Sun •En Güzel Okul Şarkıları - Muammer Sun •Şarkı Demeti - Muammer Sun •Piyano Eşlikli Okul Şarkıları - Selçuk Bilgin •Piyano Eşlikli Marşlar - Selçuk Bilgin •Yeni Nesil Çocuk Şarkıları - Süleyman Tarman •Sevgiler Olsun - Yakup Kıvrak •Orff Eşlikli Çocuk Şarkıları - Cansevil Tebiş •Orff Destekli Etkinliklerle Müzik Eğitimi - Sermin Bilen •Müzik Dilini Öğreniyoruz - Salih Aydoğan •Renklerle Müzik Eğitimi - Salih Aydoğan •Koro Şarkıları ve Türküler - Salih Aydoğan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul şarkıları, marşlar, özel gün ve haftalara yönelik şarkı dağarcığı oluşturma, bunları blok flüt ile çalma ve söyleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 6 1 6
49 Performans 13 1 13
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstiklal Marşı: doğru nefes yerleri, söyleme, çalma, yönetme. istiklal-marsi-notalari.jpg
2 Okul ve ilköğretimle ilgili marşlar ve şarkılar. şarkı1.pdf
3 29 Ekim'le ilgili marşlar ve şarkılar. Şarkı2.pdf
4 Sonbaharla ilgili okul şarkıları. Şarkı3.png
5 10 Kasım'la ilgili şarkı ve marşlar. Şarkı4.pdf
6 24 Kasım'la ilgili şarkı ve marşlar. Şarkı5.pdf
7 5/8 lik ölçülerdeki tonal/modal şarkılar. şarkı6.pdf
8 7/8 lik ölçülerdeki tonal/modal şarkılar. şarkı7.pdf
9 9/8 lik ölçülerdeki tonal/modal şarkılar. şarkı8.pdf
10 Ara sınav Eğitim Müziği Dağarı Ara Sınav Değerlendirme Ölçütleri.docx
11 23 Nisan'la ilgili şarkı ve marşlar şarkı9.pdf
12 19 Mayıs'la ilgili şarkı ve marşlar şarkı10.pdf
13 Konserlerde söylenebilecek şarkılar. şarkı11.pdf
14 Yeni Yıl şarkıları şarkı12.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118273 Dağarındaki şarkıları ezbere söyler.
2 1139452 Özel günlere ilişkin şarkı ve marşları bilir, söyler, öğretir.
3 1145672 Dağarındaki şarkıları okul çalgıları ile çalar.
4 1157276 Dağarındaki şarkılara eşlik yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 1 2 5 2 4 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2
2 3 5 1 2 5 2 4 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2
3 3 5 1 2 5 1 4 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2
4 3 5 1 2 5 1 4 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek