Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ319 Güncel ve Popüler Müzikler 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Güncel ve popüler olarak nitelendirilen müzikleri tarihsel, müzikolojik ve sosyolojik bağlamda değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Fülya Açıksöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Peyami Çelikcan; Müziği Seyretmek, Yansıma Yayınları, 1996, Ankara. Craig McGregor; “Pop Kültür Oluyor”, Çiviyazıları, 2000, İstanbul. James Lull; Popüler Müzik ve İletişim, Çiviyazıları, 2000, İstanbul. “Ertuğrul Bayraktar ile Popüler Müzik Üzerine”; İletişim Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2000, Ankara. Martin Stokes; Türkiye’de Arabesk Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul. Meral Özbek; “Popüler Kültür; Orhan Gencebay Arabeski”, İletişim yayınları, 1991, İstanbul. Ayhan Erol; “Popüler Müziği Anlamak”, Bağlam Yayıncılık, 2002, İstanbul. Peter Wicke; “Mozart’tan Madonna’ya Popüler Müziğin Bir Kültür Tarihi”, Yapı Kredi Yayınları, 2004, İstanbul. Caner Işık, Nuran Erol; “Arabeskin Anlam Dünyası”, Bağlam Yayıncılık, 2002, İstanbul. Görsel/işitsel materyaller

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güncel ve popüler olarak nitelendirilen müzikleri tarihsel süreçleri içinde irdelemek; müzikolojik ve sosyolojik bağlamda bir yere oturtmak; genel müzikal yapılarını ele alarak alan içinde bir sınıflandırmaya varmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 40 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür, popüler kültür
2 Müzik, popüler müzik
3 Endüstrileşme öncesi müziğin gelişimi
4 Müziğin endüstrileşmesi ve popüler müzik/medya ilişkileri
5 Müzik endüstrisindeki ekonomik ve teknolojik gelişmeler
6 Avrupa ve Amerika'da popüler kültür/müzik.
7 Avrupa ve Amerika'da popüler kültür/müzik.
8 Türkiyede popüler kültür/müzik.
9 Türkiyede popüler kültür/müzik.
10 Ara Sınav.
11 Popüler müzik-medya ilişkileri.
12 Müzik televizyonu ve anlatı yapısı.
13 Müziğin görselleştirilmesi: Video klipler.
14 Genel tekrar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123224 Kültür ve popüler kültüre ilişkin kavram, kuram ve tanımları açıklar.
2 1134034 Popüler olarak nitelenen müziklerdeki yapısal unsurları açıklar.
3 1141639 Popüler müzikleri ait olduğu kültür ortamları itibarıyla tanır.
4 1148761 Popüler müzik, müzik endüstrisi ve medya arasındaki ilişkileri anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 2 1 1 5 3 3 3 2 2 5 3 3 5 4 4 5
2 4 1 1 2 1 1 5 3 3 3 2 2 5 3 3 5 4 4 5
3 4 1 1 2 1 1 5 3 3 3 2 2 5 3 3 5 4 4 5
4 4 1 1 2 1 1 5 3 3 3 2 2 5 3 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek