Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ303 Piyano-V 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Piyano çalma becerisini geliştirmek, piyano literatürünü tanıyarak, çeşitli düzeylerde eserler çalmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla Bulut, Prof. Dr. Ferit Bulut, Prof. Gülşen Annagiyeva, Prof. Olga Hasanoğlu, Doç.Dr. Bahar GÜDEK, Öğr.Gör. Aynur ÖZGÜR, Öğr.Gör. Pınar Beşevli SOLMAZ, Öğr.Gör. Fulya AÇIKSÖZ, Öğr.Gör. Valeriya ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Çeşitli müzik dönemlerine ait en az yedi parça ve etüdün icrası, en az bir tonda dizi ve kadans çalma. (Dersler bireysel olarak ders olarak yapılır. Her öğrencinin teknik ve repertuvar düzeyi, program düzeyinin aşağısında olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından saptanır. Öğrencinin öğrenme yeterliliği, öğretim elemanının belirlediği program üzerinden değerlendirilir.)

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] C. Czerny Op: 299, Op: 849 [2] Bach, Piccoli Preludi e Fughette, [3] Bach, Invenzioni a due Voci. [4] Sonatina Albüm, A Collection of Favorite Sonatinas, Rondos and Pieces for the Piano. (G. Schirmer, Inc.) [5] Mozart, Haydn, Beethoven Sonatlar. [6] R. Schumann, Album für die Jugend [7] E. Tuğcular, Türkünün Rengi. İlave Kaynaklar: [1] G. Çimen ve N. Ercan. Piyano Albümü. [2] Sonatinen Album, (Edition Peters). [3] B.Tecimer Kasap, En Güzel Piyano Sonatinleri. [4] A. A. Saygun, İncinin Kitabı. [5] Mendelssohn, Lieder ohne Worte.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dizi, kadans, arpej ve pedal gibi teknik çalışmalar. Parmak, bilek ve önkol staccatolar için örnek çalışmalar, öğrenilen teknik davranışları içeren, değişik kaynaklardan etütler, Barok ve Klasik dönem süslemeleri eserler üzerinde uygulama. Barok Dönem polifonik yapıtlarının (prelüd, suit, envansiyon vb) tanıtımı. Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerden düzeye uygun eserleri seslendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 40 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mi majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
2 Do diyez minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
3 İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları.
4 Barok ve klasik dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi
5 Romantik ya da çağdaş dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi
6 Seçilen eserlerin deşifre çalışması.
7 Seçilen eserlerin motif ve cümlelerini belirterek seslendirilmesi.
8 Çalışılan eserlerin ve etüdün istenen hız-gürlük ve gerekli yerlerde pedal kullanımıyla ifadelendirilmesi.
9 Çalışılan eserlerin ait olduğu dönemin müzikal karakterine uygun biçimde seslendirilmesi.
10 Ara sınav.
11 La bemol majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
12 Fa minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
13 İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları.
14 Dönem içinde yapılan çalışmaların genel tekrarı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137184 Değişik dönemlerdeki eserlerin özelliklerini tanır.
2 1124152 Piyanoda kadans, dizi, arpej ve pedal gibi teknik becerilerini geliştirir.
3 1150583 Barok döneme ait, düzeyine uygun örnek eserler çalar.
4 1138663 Klasik döneme ait, düzeyine uygun örnek eserler çalar.
5 1163595 Romantik ve çağdaş döneme ait düzeyine uygun örnek eserler çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 5 4 3 4 4 1 2 3
2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 5 4 3 4 4 1 2 3
3 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 5 4 3 4 4 1 2 3
4 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 5 4 3 4 4 1 2 3
5 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 5 4 3 4 4 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek