Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ315 Müzik Biçimlerine Giriş 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bu ders ile Müzik formlarının ve bu formlarda yazılan eserlerin tanıtılması ve incelenmesi ile müziğin daha iyi anlaşılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Pınar Beşevli Solmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bir müzik parçasının en küçük yapı taşından başlayarak yapısal analizinin yapılabilmesi için uygulamalar yapılmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N.CANGAL “Armoni”- “Müzik Formları”, Ek Kaynaklar: [1] L.PAMİR “Müzikte Geniş Soluklar”, [2] İ.USMANBAŞ “Müzikte Biçimler”, [3] A.HODEIR “Müzikte Türler ve Biçimler”, [4] C.ROSEN “Sonata Forms”, [5] F. KORAY “Müzik Formları”, [6] A.FORTE-S.E.GİLBERT “Introduction to Schenkerian Analysis”, [7] J.LESTER “Analytic Approaches to Twentieth Century Music”, [8] N.R.KORSAKOF “Kuramsal ve Uygulamalı Armoni”, [9] F. BERGEROT “Tarih boyunca Caz Gelenek,Stiller, Sahne Arkası,Kişiler” [10] A. SAY “Müziğin Kitabı” [11] A. SAY “Müzik Tarihi” [12] E. İLYASOĞLU, “Zaman İçinde Müzik”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik formlarının tarihsel bir özetle tanımlarının yapılması ve yapısının açıklanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 15 1
6 Uygulama/Pratik 13 20 1
54 Ev Ödevi 10 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biçim, tür, yapı gibi kavramlar müzik açısından tartışılır.
2 Motif ve motifin yapısındaki değişim ve gelişimler açıklanır.
3 Figür ve koşu, tema olguların müzik yapıtının içindeki kullanımı anlatılır.
4 Müzik fikrinin gelişim aşamalarının cümle ve dönem haline gelişi gösterilir.
5 Bir, iki ve üç bölmeli şarkı formunun yapısı, örnekler eşliğinde açıklanır.
6 Katlı şarkı formunun form özellikleri diğer şarkı formlarından farkı gösterilir.
7 Hangi tür eserlerin şarkı formunda yazıldığı ile ilgili biçimsel analiz uygulaması yapılır.
8 Sözlü eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.
9 Çalgısal eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.
10 Ara sınav.
11 Eski ve yeni dansların özellikleri, biçim ve yapı özellikleri örneklendirilir.
12 Şarkı özelliğindeki eserlerin biçim ve yapı özellikleri çözümlenir.
13 Edebi eserlerin özellikleri biçim ve yapı özellikleri analiz edilir.
14 Öğretici eserler ve çeşitleme biçim ve yapı özellikleri çözümlenir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1358780 Müzikte biçim tür yapı gibi kavramları tanımlayabilir
2 1364299 Karşılaştığı bir müzik eserindeki motif, cümle, dönem, gibi müziğin yapısını oluşturan biçim özelliklerini gösterebilir.
3 1349620 Şarkı formlarının nasıl geliştiğini ve özelliklerini anlatabilir.
4 1403579 Sözlü ve çalgısal eserlerin gelişim süreci ve özelliklerini açıklayabilir
5 1377911 Şarkı Formlarında yazılmış eserlerin form analizini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 4 3 5 3 2 4 3 2 2
2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 4 3 5 3 2 4 3 2 2
3 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 4 3 5 3 2 4 3 2 2
4 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 4 3 5 3 2 4 3 2 2
5 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 4 3 5 3 2 4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek