Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ310 Koro-V 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Müzikal dinamiklerine uygun olarak seslendirebilme, uygun konser performansı gösterebilme. Müzik öğretmenliğinin gereklerini göz önünde bulundurarak farklı tür, biçim ve kültürleri kapsayan repertuar oluşturma. Koroda kazanılan teknik ve müzikal birikimi sergilemek üzere konser programı hazırlama, sunma ve koro etkinliklerini toplumla paylaşma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşegül Keleşler Gümüş

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suna ÇEVİK. Koro Albümü. Suna ÇEVİK. Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. Saip EGÜZ. Koro Yönetimi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Temel ve ileri düzeyde toplu ses eğitimi uygulamaları, Müzik öğretmenliğinin gereklerini göz önünde bulundurarak farklı tür, biçim ve kültürleri kapsayan repertuar oluşturma. Koroda kazanılan teknik ve müzikal birikimi sergilemek üzere konser programı hazırlama, sunma ve koro etkinliklerini toplumla paylaşma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koroda ses eğitimi ve bu konuyla ilgili temel davranışlar. KORODA SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ ÇOCUK SES GELİŞİMİNE ETKİLERİ.pdf
2 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Örnek koro eserinde uygulanması https://www.dr.com.tr/Kitap/San-Icin-Temel-Bilgiler-ve-Ses-Egzersizleri/Asena-Gozen-Baltacioglu/Sanat-Tasarim/Muzik/urunno=0000000547872
3 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Örnek koro eserinde uygulanması çalışmaları. Carmina Cromatico.pdf
Mozart Nocturn V.pdf
Largo Saygun.pdf
Suda Balık Oynuyor.pdf
4 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları .Verilen koro eserinin , bütün gruplarla solfejinin yapılması https://www.youtube.com/watch?v=IKt-Bx7xOxs
https://www.youtube.com/watch?v=lhUpMujLe-I
https://www.youtube.com/watch?v=VjxjLlu0Otw
https://www.youtube.com/watch?v=W1js5vhGyQQ
5 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması https://www.youtube.com/watch?v=91ucurJ4yAw
https://www.youtube.com/watch?v=4lC7V8hG198
6 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Verilen koro eserinin , bütün gruplarla solfejinin yapılması. https://www.youtube.com/watch?v=KYaQhgmOT24
https://www.youtube.com/watch?v=XD1RjoZGTbo
https://www.youtube.com/watch?v=x7M5ZqFSynQ
https://www.youtube.com/watch?v=49IL2SVeB9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruCl8X-xWPA
7 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması. https://www.youtube.com/watch?v=Fli0e40JYtk
Ave Verum Corpus.pdf
8 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Verilen koro eserinin , bütün gruplarla solfejinin yapılması https://www.youtube.com/watch?v=9qzmkj2fbLQ
https://www.youtube.com/watch?v=8pGBZydCP7I
9 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması. SES EGZERSİZLERİ.docx
https://www.youtube.com/watch?v=TJ1sXjmwoRk
10 Ara sınav
11 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserlerinin eksiklerinin giderilmesi ,uygun teknik ve nüanslarla çalışılması. ÇOKSESLİ KORO EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİLERİ.pdf
Yeni belge 2020-01-15 16.52.12_20200115165247.pdf
12 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Verilen koro eserinin , bütün gruplarla solfejinin yapılması. Sen Bu Yaylaları.pdf
Koro Notaları 4 Adet.pdf
Koro Notaları 5 Adet.pdf
13 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması. https://www.youtube.com/watch?v=kxTghSZupv8
https://www.youtube.com/watch?v=9qzmkj2fbLQ
14 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserlerinin eksiklerinin giderilmesi ,uygun teknik ve nüanslarla çalışılması. https://www.youtube.com/watch?v=BMisxIPEO78
https://www.youtube.com/watch?v=z8wWEG1ZsfM
https://www.youtube.com/watch?v=Sc_LiKCCiu8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140782 Konser etkinliklerinde yer alır
2 1137690 Farklı dönemlerin stil özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 5 2 3
2 3 4 2 5 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek