Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT302 Sınıf Yönetimi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

ÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK KÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A ŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIK ERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SINIF YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR SY-1.ppt
2 SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER SY-2.ppt
3 SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SY-3.ppt
4 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ SY-4.ppt
5 ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ SY-5.ppt
6 ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI SY-6.ppt
7 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ SY-7.ppt
8 SINIFTA ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ SY-8.ppt
9 SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİNİ OLUŞTURMA SY-9.ppt
10 SINIFTA İLİŞKİ DÜZENİ OLUŞTURMA SY-10.ppt
11 SINIFTA MOTİVASYON SY-11.ppt
12 SINIFTA DİSİPLİN SY-12.ppt
13 SINIFTA İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİ SY-13.ppt
14 SÖZEL GRUPLARIN YÖNETİMİ SY-14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338808 Yönetim ve sınıf yönetimi kavramlarını açıklama.
2 1338810 Sınıf içi iletişim hakkında bilgi sahibi olma.
3 1338806 Sınıf içinde zaman kullanımını uygulayabilme.
4 1338807 Sınıf kurallarını nasıl oluşturabileceğini bilme.
5 1338809 İstenmeye öğrenci davranışları ve yaklaşımlarının farkında olma.
6 1338811 Olumlu öğrenme ortamı oluşturma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3 3
2 3 3 2 3 2 2
3 3 4 2 2 2 2
4 3 3 3 2 2 2
5 3 3 2 2 2 2
6 3 2 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek