Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ316 Müzik Biçimleri 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders ile Müzik formlarının ve bu formlarda yazılan eserlerin tanıtılması ve incelenmesi ile müziğin daha iyi anlaşılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Pınar Beşevli Solmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İncelenen müzik biçimleri ile ilgili yeterli dinleme ve analiz yapılmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N.CANGAL “Armoni”- “Müzik Formları”, Ek Kaynaklar: [1] L.PAMİR “Müzikte Geniş Soluklar”, [2] İ.USMANBAŞ “Müzikte Biçimler”, [3] A.HODEIR “Müzikte Türler ve Biçimler”, [4] C.ROSEN “Sonata Forms”, [5] F. KORAY “Müzik Formları”, [6] A.FORTE-S.E.GİLBERT “Introduction to Schenkerian Analysis”, [7] J.LESTER “Analytic Approaches to Twentieth Century Music”, [8] N.R.KORSAKOF “Kuramsal ve Uygulamalı Armoni”, [9] F. BERGEROT “Tarih boyunca Caz Gelenek,Stiller, Sahne Arkası,Kişiler” [10] A. SAY “Müziğin Kitabı” [11] A. SAY “Müzik Tarihi” [12] E. İLYASOĞLU, “Zaman İçinde Müzik”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik formlarının tarihsel bir özetle tanımlarının yapılması ve yapısının açıklanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
6 Uygulama/Pratik 13 20 1
54 Ev Ödevi 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
6 Uygulama/Pratik 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rondo formlarına giriş yapılarak yapısındaki değişim ve gelişimler, müzik yapıtının içinde kullanımı anlatılır. Nurhan Cangal Müzik Formları.docx
2 Küçük Rondo formu özellikleri ve biçim yapısı çeşitli örnekler üzerinde incelenir. https://www.youtube.com/watch?v=LLPEV6gALGU
3 Büyük Rondo formu özellikleri ve biçim yapısı çeşitli örnekler üzerinde incelenir. https://www.youtube.com/watch?v=4Hyh2dn266Y
4 Rondo formunun şarkı ve sonat formlarından ayrımı üzerinde durularak çeşitli örnekler üzerinde analiz yapılır. https://www.youtube.com/watch?v=hexRnD3FDGw
5 Sonat ve sonat formunun tanımı yapılarak tarihsel gelişimi içindeki biçim özellikleri incelenir. Nurhan Cangal Müzik Formları.docx
6 Sonat Allegrosu formunun özellikleri örneklerle gösterilir. https://www.youtube.com/watch?v=GKi7-a_nlJA
7 Sonatin formunun çeşitli örneklerle armonik ve biçimsel analizi yapılır. https://www.youtube.com/watch?v=42qx4zVyjmw
8 Sonat formunun çeşitli örneklerle armonik ve biçimsel analizi yapılır. https://www.youtube.com/watch?v=0FqCqwaoXVg
9 Sonat formunda kural dışı kuruluşlar ve tonalitelerin kural dışı kullanılışları incelenir. https://www.youtube.com/watch?v=aBupTI59nq4
10 Ara sınav.
11 Sonat formunda yazılan türlerin tanımlamaları yapılarak ve tarihsel gelişimleri ve günümüzdeki kullanımları anlatılır. Nurhan Cangal Müzik Formları.docx
12 Füg formunun tanımı yapılarak tarihsel gelişimi içindeki biçim özellikleri çözümlenir. https://www.youtube.com/watch?v=OyvSrpQ2eWY
13 Füg formu içindeki bölünmeler ve formun genel yapısı çeşitli örneklerle analiz edilir. https://www.youtube.com/watch?v=FZej_5Rf_z4
14 Genel tekrar Nurhan Cangal Müzik Formları.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136369 Rondo formunu küçük ve büyük rondo formlarını analiz edebilir.
2 1177748 Sonat ve sonat formunun yapısını oluşturan biçim özelliklerini anlamlandırabilir.
3 1123032 Rondo, Sonat ve füg formunun gelişimi ve değişimi ile ilgili tarihsel birikim edinir.
4 1229284 Füg formunun yapısını oluşturan biçim özelliklerini anlamlandırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 4 3 5 3 2 4 3 2 2
2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 4 3 5 3 2 4 3 2 2
3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 4 3 5 3 2 4 3 2 2
4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 4 3 5 3 2 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek