Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ407 Orkestra Oda Müziği-III 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Birlikte müzik yapma becerisi kazanabilme, grup bilincini kavrayabilme, toplu çalma yoluyla müzikal ifade oluşturabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ, Öğr. Gör. Fulya ANIT, Doç. Dr. Fatih AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇUBUK, Zeki ve KILIÇ, Hasan Tahsin, "Eğitim Müziği Bestecilerinin Orkestra /Oda Müziği Eserleri", Üç Mart Kırtasiye, Ekim 2018 ECE, Ahmet Serkan, "Gençlik Orkestraları İçin Halk Ezgileri", Nota Yayıncılık, 2008. BİLGİN, Selçuk, SARAÇ, Gürsan ve TUĞCULAR, Erdal, "Orkesta Albümü II", Esin Basımevi, Ocak 2011. https://imslp.org/Petrucci Music Library, 2018 EROL, Türker, “Yaylı Çalgı Öğrenci Orkestralarının Eğitim Yöntemlerinin İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orkestra teknikleri, orkestra repertuarı, dönem ve stil teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 10 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem planının yapılması
2 Orkestra düzenini oluşturma
3 Repertuvar belirleme.
4 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması https://www.flutetunes.com/tunes/handel-water-music-sarabande.pdf
5 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması
6 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması
7 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması
8 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması https://www.flutetunes.com/tunes/pope-alpiglen.pdf
9 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması
10 Ara sınav
11 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması https://www.flutetunes.com/tunes/paganini-six-sonatas-op3-no6-i-andante.pdf
https://www.flutetunes.com/tunes/telemann-suite-in-a-minor-for-recorder-and-strings-ouverture.pdf
12 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması
13 Öğrencilerin düzeyine uygun ulusal ve evrensel eserlerin çalışılması https://www.flutetunes.com/tunes/pergolesi-salve-regina.pdf
14 Sınav hazırlığının yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135602 Birlikte çalma becerisi geliştirir.
2 1158466 Orkestra çalgılarını yanır.
3 1124761 Çalgı topluluğu çeşitlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 5 3 3 1 4 5 5 5 4 5 5 5 1
2 1 2 1 2 2 1 5 3 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1
3 1 2 1 2 2 1 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek