Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ409 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Müziksel yaratıcılığı geliştirebilme, ses ve çalgı için yeni eserler besteleyebilme, tonal ve modal besteleme yöntemleri ile okul şarkıları besteleyebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Devrim Öztürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Varış, Y.A. Besteleme Teknikleri Lisansüstüeğitim Ders Notları 2012. , Demir, Ş. Eğitim Müziği Besteleme Teknik Bilgiler ve Uygulama, Ötüken Neşriyat, 2.Basım, İstanbul, 2012. , Cangal, N. Müzik Formları, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2004. Bozkaya, İ. Dil-Müzik Bağlamında Prozodi, Özsan Matbaacılık, Bursa, 2001. , Sağer, T., Albuz, A. Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri, Maya Akademi, Ankara, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müziksel yaratıcılığın geliştirilmesi, ses ve çalgı için yeni eserler üretme, tonal ve modal besteleme yöntemleri ile tek sesli okul müziklerini çok seslendirme teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 2 ölçüsü verilen ezgiyi 8 ölçüye tamamlama. Besteleme.pdf
2 1. hafta tamamlanan 8 ölçülük eserlerin içinden en güzelini seçme BT1.jpg
3 Ezgi malzemeleri tanıma: I. Kesit, II. Kesit, III. Kesit, IV: Kesit. BT2.jpg
4 Ezgi malzemeleri arasındaki ilişkileri kavrama BT3.jpg
5 İkilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 3 ses kullanarak BT4.jpg
6 İkilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 4 ses kullanarak BT5.jpg
7 İkilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 5 ses kullanarak BT6.jpg
8 Birlik, ikilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 6 ses kullanarak BT7.jpg
9 Birlik, ikilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 7 ses kullanarak BT8.jpg
10 Ara sınav.
11 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları BT9.jpg
12 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları BT10.jpg
13 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları BT11.jpg
14 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları BT12.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191123 Melodi materyallerini öğrenir (motif, cümle).
2 1191734 Bu malzemeler arasındaki ilişkiyi bilir.
3 1192336 Ezgilerle motifler arasındaki ilişkiyi kurarak yazar.
4 1193458 Melodileri, hedef grup yaş grubu ve ses / enstrümantal özellikleri bilerek besteler.
5 1162938 Okul şarkılarını çeşitli enstrümanlara ve vokal topluluklara düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
3 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
4 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
5 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek