Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ413 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Devrim Öztürk, Okt. H. Özgür Akkor

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topluma hizmet uygulamaları yönergesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal sorunlara duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlamayı, işbirliği ve iletişim halinde toplumsal sorunların çözümüne yönelik proje ve etkinlik planları hazırlama, uygulama ve sonuçlarını sunma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Topluma hizmet uygulama dersinin kapsamının açıklanması THU Omu.pdf
2 Öğrencilerin sosyal sorumluluk alacakları ve etkinlik yapaacakları kurumların belirlenmesi thu.pdf
3 Çalışma takviminin çıkarılması Topluma hizmt uygulamaları çalıştayı.pdf
4 Proje önerierinin incelenmesi Proje Planı.doc
5 Etkinlik dosyalarının oluşturulması Seçki Kontrol Listesi.docx
6 Oluşturulan dosyaların incelenmesi Bireysel rapor.docx
7 Eğitim çalışmaları Grup Raporu.docx
8 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi Etkinlik Raporu.docx
9 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://educ.tedu.edu.tr/tr/educ/gundem/haberler/edu-401-topluma-hizmet-uygulamalari-dersi-projeleri-0
10 Ara sınav ( Etkinlik dosyalarının değerlendirilmesi )
11 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://www.youtube.com/watch?v=joT24KQFEtA
12 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://slideplayer.biz.tr/slide/2809767/
13 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://www.youtube.com/watch?v=hFll6yNKMVw
14 Genel değerlendirme https://slideplayer.biz.tr/slide/2450073/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60104 1172670 Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlar.
60105 1149087 Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
60104 4 3 1 2 3 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3
60105 4 3 1 2 3 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek