Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ415 Oyun Dans ve Müzik 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bedenini çalgı olarak kullanır. Farklı araçlarla ritmik kompozisyonlar yaratır. Müzik, hareket, dans ve oyun oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Muzaffer Özgü BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersin içeriğiyle ilgili ders dışı materyallerin (CD, video, sosyal paylaşım siteleri kaynakları, canlı konser ve etkinlikler) kullanılması önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sermin Bilen-Banu Özevin. Yaratıcı Dans. Müzik Eğitimi Yayınları. 2011. Sermin Bilen, Banu Özevin, Esin Uçal, Can Akay. Orff Destekli Etkinliklerle Müzik Eğitimi. 2011. Onur Erol. Karemela Sepeti. Morpa Kültür Yayınları. 2005. Onur Erol. Müzikolaj. Morpa Kültür Yayınları. 2011. M. Özgü Bulut, Kalabalıklar ve Beden Müziği, Sanatta Yeterlik Tezi, Anadolu Üni. 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

farklı araçlarla ritim çalışmaları, oyun ve danslar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Öğretim yöntemlerine ait öğrenci hazırbulunuşluklarının değerlendirilmesi. yansılama - şıkışıkı kanon (2,4,6,8 zamanlı)- dizüstü- ibui oyunları
2 Özel öğretim yöntemlerine ait çalgıların tanıtımı ve kullanımı.
3 Özel öğretim yöntemlerine ait çalgılarla çocuk şarkılarına eşlik etme.
4 Yaratıcı dans ve ritim öğelerini fark etme ve müzik eğitiminde kullanma.
5 Özel öğretim yöntemleri çerçevesinde kullanılan çalgılarla dans ve ritim öğelerine eşlik etme.
6 Dans ve müzik öğelerini oyunlaştırma.
7 Müzik öğelerini ve Orff çalgılarını kullanarak bir oyun örneği yaratma.
8 Oyun, dans ve müziği temsil edecek grup çalışmaları yapma.
9 Kaliteli oyun,dans, müzik örneklerini izleme.
10 Ara sınav.
11 Daha önce düzenlenmiş bir oyun, dans, müzik etkinliğini yansılama.
12 Oyun, dans, müzik dersi için beste yapma.
13 Önceki hafta oyun, dans, müzik dersi için bestelenen müziği uygulama.
14 Sınav hazırlığı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154821 Beden perküsyonlu şarkılar, şiirler yazabilir ve düzenleyebilir
2 1160853 Beden Perküsyonunu öğrenir ve öğretebilir
3 1166476 Müziksel oyunlar yaratabilir ve öğretebilir
4 1172106 Ritim, oyun, hareket ve dans ilişkisini kurabilir,
5 1294565 Oyun ortamını tanır, oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 1 3 1 4 2 1 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3
2 1 3 1 1 3 1 4 2 1 4 3 4 2 4 3 2 2 3 4
3 1 3 2 1 3 1 4 2 1 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3
4 1 3 1 1 3 1 4 2 1 4 4 4 2 4 2 2 2 3 4
5 1 4 2 1 1 1 2 5 1 3 4 5 3 4 3 5 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek