Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ412 Piyano ve Öğretim 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Piyano çalma becerisini geliştirmek, piyano literatürünü tanıyarak, çeşitli düzeylerde eserler çalmak, ayrıca öğrencilerin piyano öğretimi becerilerini geliştirerek, çeşitli piyano öğretimi yöntem ve teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Damla Bulut, Prof. Dr. Ferit Bulut, Prof. Gülşen Annagiyeva, Prof. Olga Hasanoğlu, Doç.Dr. Bahar GÜDEK, Öğr.Gör. Pınar Beşevli SOLMAZ, Öğr.Gör. Fulya AÇIKSÖZ, Öğr.Gör. Valeriya ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Çeşitli müzik dönemlerine ait en az 7 parça ve etüdün icrası, en az bir tonda dizi ve kadans çalma. (Dersler bireysel olarak yapılır. Her öğrencinin teknik ve repertuvar düzeyi, program düzeyinin aşağısında olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından saptanır. Öğrencinin öğrenme yeterliliği, öğretim elemanının belirlediği program üzerinden değerlendirilir.)

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] C. Czerny Op: 299, Op: 849 [2] Bach, Piccoli Preludi e Fughette, [3] Bach, Invenzioni a due Voci. [4] Sonatina Albüm, A Collection of Favorite Sonatinas, Rondos and Pieces for the Piano. (G. Schirmer, Inc.) [5] Mozart, Haydn, Beethoven Sonatlar. [6] R. Schumann, Album für die Jugend [7] F. Chopin, Mazurkas, Nocturnes, Preludes İlave Kaynaklar: [1] G. Çimen ve N. Ercan. Piyano Albümü. [2] Sonatinen Album, (Edition Peters). [3] B.Tecimer Kasap, En Güzel Piyano Sonatinleri. [4] A. A. Saygun, İncinin Kitabı. [5] Mendelssohn, Lieder ohne Worte. [6] S. Egüz, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları. [7] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Marşlar. [8] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Önceki dönemlerde yapılmış çalışmalar doğrultusunda çeşitli yaş gruplarına yönelik piyano öğretim metotları örnekleri ve uygulamaları içeren çalışmalar, piyano literatürünün kapsamlı tanıtımı, örneklerin incelenmesi, piyano eseri veren Türk ve yabancı besteciler. Başlangıç metotlarını incelenerek güçlü ve zayıf yönlerini saptama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 40 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Do diyez majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
2 La diyez minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
3 İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları.
4 Öğrencilerin piyano eğitiminde kullanılan çeşitli öğrenme yöntemlerine ilişkin bilgilendirilmesi.
5 Çeşitli öğrenci çalışma grupları oluşturularak başlangıç düzeyindeki parçaların öğretilmesine yönelik çalışmak.
6 Öğrenci çalışma grupları ile örnek öğretim uygulamaları yapılması, çalışılan etüt ve eserlerin dinlenilmesi.
7 Öğrenci çalışma grupları ile örnek öğretim uygulamaları yapılması, çalışılan etüt ve eserlerin dinlenilmesi.
8 Çalışılan eserlerin ve etüdün istenen hız-gürlük ve gerekli yerlerde pedal kullanımıyla ifadelendirilmesi.
9 Çalışılan eserlerin ait olduğu dönemin müzikal karakterine uygun biçimde seslendirilmesi.
10 Ara sınav.
11 Do bemol majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
12 La bemol minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
13 Piyano eser dağarcığının tanıtılması.
14 Dönem içinde yapılan çalışmaların genel tekrarı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124387 Piyanistik becerilerini artırır.
2 1142699 Piyanoda eşlik, deşifre, çalma becerilerini geliştirir.
3 1123724 Müzik düşünce düzeyini geliştirir.
4 1125116 Farklı dönemlere ait örnek eserleri analiz eder ve yorumlar.
5 1244443 Piyano öğretimi becerilerini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 1 5 1 2 2 1 4 5 5 3 3 5 3 4 1 3
2 1 2 3 1 4 1 1 1 1 4 5 5 3 2 4 2 5 1 1
3 2 2 4 2 4 2 1 2 2 5 4 4 2 2 4 3 4 2 2
4 1 3 5 1 5 3 2 1 1 5 5 5 2 1 4 2 3 1 3
5 2 3 5 2 4 4 1 2 2 4 4 5 3 3 5 4 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek