Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ414 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Genel kültür,özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi,beceri,tutum ve alışkanlıkları gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme, sınıflarda öğretmenlik uygulaması yaparak, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirebilme,alana ait okul eğitim programını, ders kitaplarını ve öğrenci değerlendirme tekniklerini tanıyıp yorumlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla Bulut, Öğr. Gör. Devrim Öztürk, Okt. H. Özgür Akkor, Öğr. Gör. Fulya Anıt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]YÖK/Dünya Bankası, 1998; Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. [2]Yigit, N., 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon. [3] Güneş H. (2006); Okul Deneyimi, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 6 84
20 Rapor Hazırlama 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amaçları, uygulama etkinlikleri, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme aşaması ve rapor yazım kurallarının açıklanması. 1.docx
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
2 Uygulama okulunun tanıtımı ve uygulama öğretmeni ile tanışma. 2.docx
3 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme ve planlama. 3.docx
4 Bir günlük planın gerektirdiği araç-gereçleri hazırlama. 4.docx
https://www.egitimhane.com/bos-gunluk-plan-ornegi-d9091.html
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama. 5.docx
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama. 6.docx
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama. 7.docx
8 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması. 8.docx
9 Arasınav. 9.docx
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama. 10.docx
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama. 11.docx
12 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama. 12.docx
13 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması. 13.docx
14 Final Sınavı 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125846 Okulun işleyişini ve sınıf yönetimini kavrar.
2 1122508 Bir dersi bağımsız bir biçimde planlayıp yürütür.
3 1142009 Teorik bilgileri sınıf ortamında uygulamaya dönüştürme becerisi kazanır.
4 1128478 Ölçme ve değerlendirme tekniklerini sağlıklı, nesnel ve tutarlı bir biçimde uygulamaya dönüştürür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
2 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
3 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
4 4 5 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek